Luottotieto- ja perintäalalle syntyi uusi työehtosopimus

Luottotieto- ja perintäalan uusi työehtosopimus on hyväksytty. Sopimus on kaksivuotinen.

Ammattiliitto Pro ja Palvelualojen työnantajat Palta ovat hyväksyneet luottotieto- ja perintäalan uuden työehtosopimuksen. Se on voimassa 31.3.2023-28.2.2025.

Palkankorotuksista sovitaan molempina sopimusvuosina ensisijaisesti paikallisesti luottamusmiehen kanssa.

Jos paikallista palkkaratkaisua ei synny tänä vuonna 15.5. mennessä, maksetaan 465 euron kertaerä kesäkuun palkan yhteydessä. Lisäksi toimihenkilöiden palkkoja korotetaan 3,2 prosentin yleiskorotuksella ja 0,3 prosentin yrityskohtaisella erällä 1.7.2023 alkaen. Yrityskohtainen erä lasketaan työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden toukokuun 2023 palkkasummasta.

Ensi vuoden palkankorotuksista pitää sopia 15.4.2024 mennessä. Jos paikalliseen palkkaratkaisuun ei päästä, palkkoja korotetaan 2,2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella ja 0,3 prosentin yrityskohtaisella erällä 1.5.2024 alkaen. Yrityskohtainen erä lasketaan työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden maaliskuun 2024 palkkasummasta.

Perhevapaa paranee

Ei-synnyttävän vanhemman palkallisten arkipäivien määrä nousee nykyisestä kuudesta arkipäivästä 32 arkipäivään. Muutoksen jälkeen molemmilla vanhemmilla on yhtä pitkä 32 arkipäivän palkallinen vanhempainvapaa. Lisäksi synnyttävällä vanhemmalla on 40 arkipäivän palkallinen raskausvapaa.

Ajankohtaista

29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue
28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue
28.11.2023

Tehyn kysely: Hoitajien työhyvinvointi hieman parantunut, silti yli 90 % nuorista hoitajista harkitsee alanvaihtoa

Lue
27.11.2023

Työelämäheikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Lue
25.11.2023

Minä en pienestä hätkähdä, mutta…

Lue
24.11.2023

Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksan muuttaminen

Lue
24.11.2023

Sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinta v. 2024

Lue
24.11.2023

Ammattiliitto Pron edustajisto kritisoi aitojen neuvottelujen puutetta työelämäuudistuksissa

Lue