Luottotieto- ja perintäalalle syntyi uusi työehtosopimus

Luottotieto- ja perintäalan uusi työehtosopimus on hyväksytty. Sopimus on kaksivuotinen.

Ammattiliitto Pro ja Palvelualojen työnantajat Palta ovat hyväksyneet luottotieto- ja perintäalan uuden työehtosopimuksen. Se on voimassa 31.3.2023-28.2.2025.

Palkankorotuksista sovitaan molempina sopimusvuosina ensisijaisesti paikallisesti luottamusmiehen kanssa.

Jos paikallista palkkaratkaisua ei synny tänä vuonna 15.5. mennessä, maksetaan 465 euron kertaerä kesäkuun palkan yhteydessä. Lisäksi toimihenkilöiden palkkoja korotetaan 3,2 prosentin yleiskorotuksella ja 0,3 prosentin yrityskohtaisella erällä 1.7.2023 alkaen. Yrityskohtainen erä lasketaan työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden toukokuun 2023 palkkasummasta.

Ensi vuoden palkankorotuksista pitää sopia 15.4.2024 mennessä. Jos paikalliseen palkkaratkaisuun ei päästä, palkkoja korotetaan 2,2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella ja 0,3 prosentin yrityskohtaisella erällä 1.5.2024 alkaen. Yrityskohtainen erä lasketaan työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden maaliskuun 2024 palkkasummasta.

Perhevapaa paranee

Ei-synnyttävän vanhemman palkallisten arkipäivien määrä nousee nykyisestä kuudesta arkipäivästä 32 arkipäivään. Muutoksen jälkeen molemmilla vanhemmilla on yhtä pitkä 32 arkipäivän palkallinen vanhempainvapaa. Lisäksi synnyttävällä vanhemmalla on 40 arkipäivän palkallinen raskausvapaa.

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue