STTK:s styrelse: Den nya regering ska utveckla arbetslivet genom samarbete

Riksdagsvalrysaren är över och valutgången är klar. Valdeltagandet minskade från förra riksdagsvalet, och nästan en tredjedel valde igen att inte rösta alls.
– Demokratin behöver försvarare, och som förenklat innebär det att man använder sin rösträtt i fria val. Även nu var det överlägset största partiet soffliggarna. Detta är sorgligt, beklagar ordföranden för STTK Antti Palola.

Näst på programmet står regeringsförhandlingar och utarbetande av ett nytt regeringsprogram för en ny regering. STTK betonar att riksdagsvalet alltid också är ett arbetslivsval och att det är sannolikt att det i regeringsprogrammet antecknas många åtgärder som syftar till att utveckla arbetslivet.
– Före valet hörde vi många presentationer, löften och till och med ovillkorliga utlåtanden som förhoppningsvis under regeringsförhandlingarna förädlas till förmåga att i god anda kunna samarbeta med olika partier. Politik innebär behandling av gemensamma frågor. Därför behöver vi samarbete på olika nivåer och mellan olika parter och vilja att hitta kompromisser, betonar Palola.

STTK:s styrelse önskar att landets regering hör och också lyssnar på fackföreningsrörelsen i frågor som gäller arbetslivet.
– Trepartsberedningen är det bästa sättet att kontrollerat föra ärenden vidare och utveckla arbetslivet. Vi har många utmaningar i arbetslivet, såsom utbrändhet och problem med den psykiska hälsan, det minskande antalet personer i arbetsför ålder och många branscher lider av brist på arbetskraft. Man kan lösa bäst dessa utmaningar i samarbete med fackföreningsrörelsen. Man ska komma ihåg att arbetstagaren alltid är den svagare parten i arbetslivet, konstaterar Palola.

STTK:s styrelse betonar att utvecklingen av arbetslivet inte kan betyda försvagning av arbetsvillkoren.
– Om den nya regeringen vill koncentrera sig på endast olika nedskärningar och försvagningar i arbetslivsfrågorna, kan man knappast undvika konflikter, bedömer Palola.

Mer information lämnas på STTK av Antti Palola, telefon 040 509 6030.

Senaste artiklarna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU

1.2.2024

FFC och STTK: Tusentals finländare säger STOP till regeringens planer på att försvaga arbetslivet och välfärden