STTK:s styrelse: Den nya regering ska utveckla arbetslivet genom samarbete

Riksdagsvalrysaren är över och valutgången är klar. Valdeltagandet minskade från förra riksdagsvalet, och nästan en tredjedel valde igen att inte rösta alls.
– Demokratin behöver försvarare, och som förenklat innebär det att man använder sin rösträtt i fria val. Även nu var det överlägset största partiet soffliggarna. Detta är sorgligt, beklagar ordföranden för STTK Antti Palola.

Näst på programmet står regeringsförhandlingar och utarbetande av ett nytt regeringsprogram för en ny regering. STTK betonar att riksdagsvalet alltid också är ett arbetslivsval och att det är sannolikt att det i regeringsprogrammet antecknas många åtgärder som syftar till att utveckla arbetslivet.
– Före valet hörde vi många presentationer, löften och till och med ovillkorliga utlåtanden som förhoppningsvis under regeringsförhandlingarna förädlas till förmåga att i god anda kunna samarbeta med olika partier. Politik innebär behandling av gemensamma frågor. Därför behöver vi samarbete på olika nivåer och mellan olika parter och vilja att hitta kompromisser, betonar Palola.

STTK:s styrelse önskar att landets regering hör och också lyssnar på fackföreningsrörelsen i frågor som gäller arbetslivet.
– Trepartsberedningen är det bästa sättet att kontrollerat föra ärenden vidare och utveckla arbetslivet. Vi har många utmaningar i arbetslivet, såsom utbrändhet och problem med den psykiska hälsan, det minskande antalet personer i arbetsför ålder och många branscher lider av brist på arbetskraft. Man kan lösa bäst dessa utmaningar i samarbete med fackföreningsrörelsen. Man ska komma ihåg att arbetstagaren alltid är den svagare parten i arbetslivet, konstaterar Palola.

STTK:s styrelse betonar att utvecklingen av arbetslivet inte kan betyda försvagning av arbetsvillkoren.
– Om den nya regeringen vill koncentrera sig på endast olika nedskärningar och försvagningar i arbetslivsfrågorna, kan man knappast undvika konflikter, bedömer Palola.

Mer information lämnas på STTK av Antti Palola, telefon 040 509 6030.

Senaste artiklarna

8.6.2023

STTK:s svar på SFP:s partidagsmotioner

8.6.2023

Finländarna förhåller sig negativare till den gröna omställningen än befolkningen i de övriga nordiska länderna

6.6.2023

Ställningstagande: Heltäckande terminsavgifter skulle minska antalet internationella experter i Finland

31.5.2023

STTK:s ordförande vid vårrepresentantskapet: Den omgång av arbetsmarknadsförhandlingar som avslutas medför endast en temporär lättnad av köpkraftsbekymren

15.5.2023

Arbetsmarknadens centralorganisationer: Delat familjeansvar ökar välbefinnandet i arbetet och jämlikheten i arbetslivet

9.5.2023

STTK: För att bemöta Finlands utmaningar behövs en handlingskraftig och samarbetsfokuserad regering

3.5.2023

NFS styrelse välkomnar nordisk trepartsdialog om grön och rättvis omställning

3.5.2023

Den avgiftsfria tjänsten Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare