Jyty: Neuvottelut verrokkialojen vaikutuksista kuntien ja hyvinvointialueiden palkkaratkaisuun jatkuvat

Neuvottelut palkankorotuksista jatkuvat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja kunta- ja hyvinvointialoja edustavien palkansaajajärjestöjen kesken. Alun perin neuvottelut oli määrä saada päätökseen 28. helmikuuta.

– Toivomme, että pääsemme pian sopimusratkaisuun. Lähdemme siitä, että viime kesänä sovittu ns. verrokkialakirjaus saadaan käytäntöön, sanoo Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) ja Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sopivat KT:n kanssa kesäkuussa 2022 palkkaratkaisun, joka sitoo vuosien 2023–2024 palkankorotukset teknologiateollisuuden, kemianteollisuuden ja kuljetusalan korotuksiin. Jos näillä aloilla saadaan kuntien ja hyvinvointialueiden sopimusta suuremmat korotukset, keskimääräinen erotus huomioidaan kaikissa kuntien ja hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimuksissa.

Jos verrokkialojen korotusten kustannusvaikutukset ylittävät kunnissa ja hyvinvointialueilla jo sovitut 1,9 prosentin korotukset, ylimenevästä osuudesta 70 prosenttia lisätään yleiskorotuksiin ja 30 prosenttia sovitaan paikallisesti.

Lisätietoja Jytyssä: Puheenjohtaja Jonna Voima, p. 050 591 2341

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Ajankohtaista

5.12.2023

Kauas karkaa koulutuksen tasa-arvo

Lue
5.12.2023

Lausunto työrauhalainsäädännön kehittämisestä

Lue
5.12.2023

SAK, AKAVA ja STTK: Muutokset työtaisteluoikeuteen horjuttavat työmarkkinoiden tasapainoa entisestään

Lue
5.12.2023

Työtaisteluoikeuksien rajoittamiselle ei ole oikeudellisesti hyväksyttäviä syitä, toteaa Ammattiliitto Jyty lausunnossaan

Lue
4.12.2023

Vammaiset ihmiset kohtaavat edelleen paljon syrjintää

Lue
4.12.2023

Tehy: Hallituksen esitysluonnos työrauhalainsäädännön muutoksista viittaa kintaalla perusoikeuksille

Lue
2.12.2023

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä 

Lue
2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue