RIA ja RKL vaativat nopeaa reagointia uhkaavaan taantumaan

Rakennusinsinöörit ja- arkkitehdit RIA ry:n ja Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n liittohallitukset vaativat, että seuraavan hallituksen on edistettävä asuntomarkkinoiden toimivuutta. Valtion ja kuntien tulee luoda edellytykset kysyntää vastaavalle asuntotuotannolle. Liitot esittävät kotitalousvähennyksen ulottamista asunto-osakeyhtiöiden energiaremontteihin. 

Riittävän asuntorakentamisen jatkuvuus voidaan turvata tonttien tarpeen mukaisella kaavoituksella sekä rakennusmääräyksien sujuvoittamisella. Niin ikään asuntojen tukijärjestelmissä tulee huomioida eri hallintamuodot tasapuolisesti. Julkisesti tuettava asuntotuotanto on mitoitettava ja ajoitettava asuntotorakentamisen suhdannevaihteluja tasaavasti.

Huolimatta asuntoaloitusten korkeasta määrästä on tarjonta ollut paikoin riittämätöntä vastaamaan kysyntään. Energiakriisin, korkojen nousun ja kasvavan inflaation seurauksena rakentaminen vähenee lähitulevaisuudessa. Väestöennusteisiin pohjautuvan arvion perusteella kuitenkin seuraavan hallituskauden aikana tarvitaan noin 140 000 uutta asuntoa.

Tähän tarpeeseen vastaavan tuotantomäärän ylläpitäminen edellyttää johdonmukaisia poliittisia toimia, sekä asuntotuotannon, maankäytön ja liikenneverkon investointiohjelmien sitomista toisiinsa. Noin 20 prosenttia Suomen työllisistä saa elantonsa kiinteistö- ja rakentamisalalta.

Korjausrakentaminen ratkaisee rakennuskannan energiatehokkuuden

Korjausrakentamisen merkitys korostuu, kun etsitään keinoja säästää energiakustannuksissa ja päästöjen vähentämisessä. Asuinrakennusten arvioitu korjaustarve vuosina 2022–2050 on noin 7,8 miljardia euroa vuodessa. Suurin päästövähennyspotentiaali on olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisessa. Rakennetun ympäristön osuus Suomen energiankäytöstä on 35 prosenttia ja päästöistä 30 prosenttia.

RIA ja RKL vaativat myös, että tulevalla hallituskaudella valtion on tuettava taloudellisesti asuntoyhteisöjen investointeja energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Liitot ehdottavat kotitalousvähennyksen laajentamista koskemaan asunto-osakeyhtiöiden energiaremontteja. Energia-avustusten tulee jatkossa olla myös vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon saatavilla. 

Nopeaa uudistusta kaipaavat lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n perusparannuslainoihin liittyvät takausehdot, joiden avulla korjausinvestoinnit toteutuvat ajallaan.

Huoltovarmuus turvattava väyläinvestoinneilla

Väyläverkoston miljardien eurojen investointivaje vaarantaa tällä hetkellä Suomen huoltovarmuutta. Toimiva liikenneverkko on myös teollisuuden kilpailukyvyn keskeinen perusta. 

RIA ja RKL vaativat, että seuraavalla hallituskaudella on luotava kunnianhimoinen väylävisio ja varmistettava riittävä rahoitus sekä liikenteelle että infrastruktuurille.

Lisätiedot:
Tommi Luukkonen, puheenjohtaja, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA, p. 040 579 5633
Jukka Lintunen, puheenjohtaja, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL, p. 0400 886 939

Ajankohtaista

31.3.2023

Luottotieto- ja perintäalalle syntyi uusi työehtosopimus

Lue
31.3.2023

Ammattiliitto Pro hakee sopimusalavastaavaa vakuutusalalle

Lue
31.3.2023

SuPer on irtisanonut yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen päättymään 30.4.

Lue
31.3.2023

Keskustelu vihreästä siirtymästä kaipaa lisää Amerikkaa

Lue
31.3.2023

Yliopistojen uusi työehtosopimus on hyväksytty

Lue
30.3.2023

Palkka-avoimuusdirektiivi EU-parlamentissa maaliin – mikä muuttuu?

Lue
30.3.2023

Ammattiliitto Pron hallitus: Kiky-maksut palautettava työnantajan maksettavaksi

Lue
28.3.2023

Optikoiden uusi työehtosopimus on hyväksytty

Lue