RIA ja RKL vaativat nopeaa reagointia uhkaavaan taantumaan

Rakennusinsinöörit ja- arkkitehdit RIA ry:n ja Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n liittohallitukset vaativat, että seuraavan hallituksen on edistettävä asuntomarkkinoiden toimivuutta. Valtion ja kuntien tulee luoda edellytykset kysyntää vastaavalle asuntotuotannolle. Liitot esittävät kotitalousvähennyksen ulottamista asunto-osakeyhtiöiden energiaremontteihin. 

Riittävän asuntorakentamisen jatkuvuus voidaan turvata tonttien tarpeen mukaisella kaavoituksella sekä rakennusmääräyksien sujuvoittamisella. Niin ikään asuntojen tukijärjestelmissä tulee huomioida eri hallintamuodot tasapuolisesti. Julkisesti tuettava asuntotuotanto on mitoitettava ja ajoitettava asuntotorakentamisen suhdannevaihteluja tasaavasti.

Huolimatta asuntoaloitusten korkeasta määrästä on tarjonta ollut paikoin riittämätöntä vastaamaan kysyntään. Energiakriisin, korkojen nousun ja kasvavan inflaation seurauksena rakentaminen vähenee lähitulevaisuudessa. Väestöennusteisiin pohjautuvan arvion perusteella kuitenkin seuraavan hallituskauden aikana tarvitaan noin 140 000 uutta asuntoa.

Tähän tarpeeseen vastaavan tuotantomäärän ylläpitäminen edellyttää johdonmukaisia poliittisia toimia, sekä asuntotuotannon, maankäytön ja liikenneverkon investointiohjelmien sitomista toisiinsa. Noin 20 prosenttia Suomen työllisistä saa elantonsa kiinteistö- ja rakentamisalalta.

Korjausrakentaminen ratkaisee rakennuskannan energiatehokkuuden

Korjausrakentamisen merkitys korostuu, kun etsitään keinoja säästää energiakustannuksissa ja päästöjen vähentämisessä. Asuinrakennusten arvioitu korjaustarve vuosina 2022–2050 on noin 7,8 miljardia euroa vuodessa. Suurin päästövähennyspotentiaali on olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisessa. Rakennetun ympäristön osuus Suomen energiankäytöstä on 35 prosenttia ja päästöistä 30 prosenttia.

RIA ja RKL vaativat myös, että tulevalla hallituskaudella valtion on tuettava taloudellisesti asuntoyhteisöjen investointeja energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Liitot ehdottavat kotitalousvähennyksen laajentamista koskemaan asunto-osakeyhtiöiden energiaremontteja. Energia-avustusten tulee jatkossa olla myös vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon saatavilla. 

Nopeaa uudistusta kaipaavat lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n perusparannuslainoihin liittyvät takausehdot, joiden avulla korjausinvestoinnit toteutuvat ajallaan.

Huoltovarmuus turvattava väyläinvestoinneilla

Väyläverkoston miljardien eurojen investointivaje vaarantaa tällä hetkellä Suomen huoltovarmuutta. Toimiva liikenneverkko on myös teollisuuden kilpailukyvyn keskeinen perusta. 

RIA ja RKL vaativat, että seuraavalla hallituskaudella on luotava kunnianhimoinen väylävisio ja varmistettava riittävä rahoitus sekä liikenteelle että infrastruktuurille.

Lisätiedot:
Tommi Luukkonen, puheenjohtaja, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA, p. 040 579 5633
Jukka Lintunen, puheenjohtaja, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL, p. 0400 886 939

Ajankohtaista

22.2.2024

SuPerin Paavola: Hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa on oltava mahdollisuus kilpailla palkoilla työvoiman saatavuudesta

Lue
21.2.2024

Hallituksen leikkaukset alentavat toimeentuloa jopa noin 20 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille

Lue
21.2.2024

Lausunto syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Lue
20.2.2024

Neuvottelutulos Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä

Lue
19.2.2024

Lausunto ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Lue
19.2.2024

Lausunto yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Lue
16.2.2024

Medianomi Miro Friman vahvistaa STTK:n viestinnän tiimiä

Lue
16.2.2024

Kansainvälisenä naistenpäivänä keskustellaan raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue