Tehy ja SuPer hallituksen esityksestä: Laki edelleen täysin tarpeeton, poistaa työtaisteluoikeuden ja rikkoo työelämän tasa-arvoa

Tehy ja SuPer vastustavat hallituksen esitystä laiksi välttämättömän sosiaali- ja terveydenhuollon turvaamisesta työtaistelun aikana. Lakiesitykseen viime sunnuntain kuulemisen jälkeen tehdyt muutokset ovat hyvin pieniä, lähinnä kosmeettisia eivätkä muuta järjestöjen arviota siitä, että laki tulisi antamaan työnantajalle yksinvallan määritellä suojelutyön määrän ja lakkorajat. Käytännössä laki vie kokonaan työtaisteluoikeuden sote-alalla.

Järjestöt muistuttavat, että tätä lainsäädäntöä ei tarvita potilaiden hengen ja terveyden turvaamiseksi, koska Suomen lainsäädännössä on jo toimivat keinot, jotka mahdollistavat sen, että riippumaton tuomioistuin voi kieltää tai keskeyttää lakon, mikäli se uhkaa kansalaisten henkeä ja terveyttä. Näitä keinoja on käytetty miesvaltaisilla aloilla samantyyppisissä tilanteissa. Lakiesitys puuttuu rajusti hoitajien perusoikeuksiin ja asettaa naisvaltaisen alan työtaisteluissa täysin eri asemaan miesvaltaisten alojen kanssa.

Sunnuntaina käsittelyssä olleeseen esitykseen verrattuna sosiaalihuolto on nyt korvattu pelkällä kotihoidolla, mutta lakiesitys koskee edelleen hyvin laajasti kuten aiemminkin terveydenhuoltoa. Lisäksi esitys pyrkii estämään myös tulevat sote-alan työtaistelut. Kyseessä ei siis ole missään tapauksessa tarkkarajainen täsmälaki varmistamaan potilasturvallisuutta kuten vastuuministeri esitti, vaan tavoitteena on poistaa sote-alan työntekijöiden oikeus työtaisteluihin kokonaan.

Lakiesityksen perusteluissa on monin tavoin vakuuteltu, että esityksen sisältämät eri toimivaltuudet laillisen työtaistelun rajoittamiseksi tulisivat käytettäväksi portaittain, mikä varmistaisi, että kutakin toimivaltuutta voisi käyttää vain, jos lievempi keino ei olisi toiminut. Käytännössä lakiesitys on kuitenkin rakennettu niin, että työantaja voi pyytää aluehallintovirastolta työtaistelun kieltämistä tai siirtoa hyvin suoraviivaisesti.

Hallitus osoittaa lakiesityksellään, että hoitajien työ on yhteiskunnalle niin välttämätöntä ja korvaamatonta, että sitä on pakko tehdä lakko-oikeudesta huolimatta. Järjestöt muistuttavat, että pakkotyö vain pahentaa hoitajapulaa entisestään.

Lisätietoja:
Tehyn oikeuspalveluiden päällikkö Kari Tiainen, p. 040 500 0430
SuPerin edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno, p. 050 310 1492

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue