Lausunto yleissopimukseen ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta; Suomen kolmas valvontakierros

STTK:n lausunto ulkoministeriölle

STTK pitää hallituksen tekemiä toimia yleissopimuksen implementoimiseksi oikean suuntaisina.

STTK pitää erillisen poliisiryhmän asettamista, lainsäädännön muutoksia ja vahvistettua koordinaatiota tervetulleina panostuksina. Ihmiskaupan ja siihen liittyvien ilmiöiden tutkiminen vaatii kuitenkin edelleen resursseja ja tiivistettyä yhteistyötä eri viranomaisten ja toimijoiden kesken. Työelämän puolella on edelleen tarvetta työpaikkatarkastuksiin kohdennetuille pysyville resursseille erityisesti aloilla, joilla työvoiman hyväksikäyttöä tunnetusti esiintyy.   

Oikeussuojan saatavuuteen ja tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin liittyen STTK haluaa painottaa, että oikeussuojaa olisi edelleen kehitettävä niissä tapauksissa, joissa työlupa perustuu työsopimukseen. Oikeusprosessien pituus ja korvausten hakeminen voivat olla kohtuuttoman vaikeita uhrille. Tämän takia tulisi harkita ammattiliitoille oikeutta nostaa siviilikanteita alipalkkaus- tai muissa hyväksikäyttötilanteissa. (Kysymykset kohta 2 ja 3, Artikla 15, Legal assistance and free legal aid, sekä Compensation to perpetrators) Maakohtaiseen seurantaan liittyen haluamme edelleen painottaa eri sektorien ja työntekijäryhmien koulutuksia, jossa opitaan tunnistamaan ihmiskaupan piirteitä. STTK näkee kansalaisyhteiskunnan ja ammattiliittojen roolin keskeisenä ihmiskaupan uhrien löytämisessä ja tukemisessa ja tämän tulisi myös näkyä osana ennaltaehkäisemistyötä ja yleissopimuksen seurantaa.

Maria Häggman
STTK ry

Ajankohtaista

30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue
28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue
28.11.2023

Tehyn kysely: Hoitajien työhyvinvointi hieman parantunut, silti yli 90 % nuorista hoitajista harkitsee alanvaihtoa

Lue
27.11.2023

Työelämäheikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Lue
25.11.2023

Minä en pienestä hätkähdä, mutta…

Lue