Lausunto yleissopimukseen ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta; Suomen kolmas valvontakierros

STTK:n lausunto ulkoministeriölle

STTK pitää hallituksen tekemiä toimia yleissopimuksen implementoimiseksi oikean suuntaisina.

STTK pitää erillisen poliisiryhmän asettamista, lainsäädännön muutoksia ja vahvistettua koordinaatiota tervetulleina panostuksina. Ihmiskaupan ja siihen liittyvien ilmiöiden tutkiminen vaatii kuitenkin edelleen resursseja ja tiivistettyä yhteistyötä eri viranomaisten ja toimijoiden kesken. Työelämän puolella on edelleen tarvetta työpaikkatarkastuksiin kohdennetuille pysyville resursseille erityisesti aloilla, joilla työvoiman hyväksikäyttöä tunnetusti esiintyy.   

Oikeussuojan saatavuuteen ja tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin liittyen STTK haluaa painottaa, että oikeussuojaa olisi edelleen kehitettävä niissä tapauksissa, joissa työlupa perustuu työsopimukseen. Oikeusprosessien pituus ja korvausten hakeminen voivat olla kohtuuttoman vaikeita uhrille. Tämän takia tulisi harkita ammattiliitoille oikeutta nostaa siviilikanteita alipalkkaus- tai muissa hyväksikäyttötilanteissa. (Kysymykset kohta 2 ja 3, Artikla 15, Legal assistance and free legal aid, sekä Compensation to perpetrators) Maakohtaiseen seurantaan liittyen haluamme edelleen painottaa eri sektorien ja työntekijäryhmien koulutuksia, jossa opitaan tunnistamaan ihmiskaupan piirteitä. STTK näkee kansalaisyhteiskunnan ja ammattiliittojen roolin keskeisenä ihmiskaupan uhrien löytämisessä ja tukemisessa ja tämän tulisi myös näkyä osana ennaltaehkäisemistyötä ja yleissopimuksen seurantaa.

Maria Häggman
STTK ry

Ajankohtaista

5.10.2022

Julia Kurki Ammattiliitto Pron yhteiskuntasuhteiden asiantuntijaksi

Lue
4.10.2022

Sähkötuet eivät opiskelijaa tue 

Lue
4.10.2022

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen hoitajajärjestöjen sopuun

Lue
4.10.2022

SuPer ja Tehy hyväksyivät sovintoehdotuksen: Sote-sopimukseen oma palkkaohjelma, koronakorvaus ja useita parannuksia työoloihin

Lue
3.10.2022

Uusin podcast jakso käsittelee ruskean kokemuksia työelämässä

Lue
3.10.2022

Tehy ja SuPer: Valtakunnansovittelija on antanut sovintoehdotuksen

Lue
30.9.2022

Jytyn kysely: Koulunkäynninohjaajien asemaa parannettava – ”Inkluusio ei toimi, jos ammattilaisista ei huolehdita

Lue
29.9.2022

Juristi, hae meille töihin

Lue