Arvonnousuvero

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle

Kansainvälisen veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun estäminen ovat tärkeitä yhteiskunnallisia tavoitteita. Arvonnousuvero on yksi keino hillitä muuttojen avulla tapahtuvaa veronkiertoa ja vahvistaa samalla suomalaista veropohjaa. Suomi on harvoja Euroopan maita, jossa arvonnousuveroa ei ole käytössä. Nykyinen tilanne on johtanut varakkaiden henkilöiden keinotekoisiin ulkomaille muuttoihin ja paluihin verojen kiertämiseksi.

Lainsäädännössä nykyisin olevaa aukkoa ovat hyödyntäneet varakkaat suomalaiset henkilöt. He ovat omaisuuttaan realisoidessaan siirtäneet kirjansa ulkomaille, jossa ovat kyenneet realisoimaan omaisuutensa arvonnousun ilman myynti- tai osinkoveroja. Tämä ei ole oikeudenmukaista. Kun omaisuuden arvonnousu on tapahtunut Suomessa, niin siitä kuuluu maksaa myös verot Suomeen. Hallituksen esitys arvonnousuveron käyttöönotosta vähentää selvästi omaisuuden arvonnousun verovälttelyä ulkomaille muuttojen kautta.

Hallituksen esityksessä olevat lain soveltamisen rajat yli 0,5 miljoonan varallisuuteen ja yli 0,1 miljoonan omaisuuden laskennallisen tuottoon säästävät hallinnollista työtä veron kohdentuessa vain varakkaimpiin verovälttelijöihin.

Myönteistä on, että arvonnousuvero kohdentuisi myös ns. vakuutuskuorien avulla myyntivoittojen ja osinkojen veroja muuttojen avulla kiertäviin henkilöihin. Arvonnousuveron käyttöönotto estää tämän eriarvoisen kohtelun

varakkaiden veronkiertäjien ja tavallisten piensijoittajien välillä, joille verojen välttely ei ole mahdollista.

STTK kannattaa hallituksen esitystä arvonnousuveron käyttöönotosta.

Seppo Nevalainen
STTK ry

Ajankohtaista

29.5.2023

Jessikka Aro Tehyn viestintäjohtajaksi 1.4.2024 alkaen

Lue
29.5.2023

Puheenjohtajan puhe STTK:n edustajiston kokouksessa

Lue
29.5.2023

STTK:n puheenjohtaja kevätedustajistossa: Päättyvä työmarkkinakierros tuo vain välitöntä helpotusta ostovoimahuoliin

Lue
29.5.2023

Edustajiston puheenjohtajan puhe STTK:n edustajistossa

Lue
26.5.2023

Vapaan sivistystyön leikkaukset pahentaisivat osaajapulaa

Lue
26.5.2023

SuPer: Henkilöstömitoitus on yksi ratkaisu hoitajapulaan

Lue
26.5.2023

SuPer: Työnantajan toimet siirtävät lakon vaikutukset muihin kuin lakossa oleviin yksiköihin

Lue
26.5.2023

ETUC teki henkilövalintoja

Lue