Arvonnousuvero

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle

Kansainvälisen veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun estäminen ovat tärkeitä yhteiskunnallisia tavoitteita. Arvonnousuvero on yksi keino hillitä muuttojen avulla tapahtuvaa veronkiertoa ja vahvistaa samalla suomalaista veropohjaa. Suomi on harvoja Euroopan maita, jossa arvonnousuveroa ei ole käytössä. Nykyinen tilanne on johtanut varakkaiden henkilöiden keinotekoisiin ulkomaille muuttoihin ja paluihin verojen kiertämiseksi.

Lainsäädännössä nykyisin olevaa aukkoa ovat hyödyntäneet varakkaat suomalaiset henkilöt. He ovat omaisuuttaan realisoidessaan siirtäneet kirjansa ulkomaille, jossa ovat kyenneet realisoimaan omaisuutensa arvonnousun ilman myynti- tai osinkoveroja. Tämä ei ole oikeudenmukaista. Kun omaisuuden arvonnousu on tapahtunut Suomessa, niin siitä kuuluu maksaa myös verot Suomeen. Hallituksen esitys arvonnousuveron käyttöönotosta vähentää selvästi omaisuuden arvonnousun verovälttelyä ulkomaille muuttojen kautta.

Hallituksen esityksessä olevat lain soveltamisen rajat yli 0,5 miljoonan varallisuuteen ja yli 0,1 miljoonan omaisuuden laskennallisen tuottoon säästävät hallinnollista työtä veron kohdentuessa vain varakkaimpiin verovälttelijöihin.

Myönteistä on, että arvonnousuvero kohdentuisi myös ns. vakuutuskuorien avulla myyntivoittojen ja osinkojen veroja muuttojen avulla kiertäviin henkilöihin. Arvonnousuveron käyttöönotto estää tämän eriarvoisen kohtelun

varakkaiden veronkiertäjien ja tavallisten piensijoittajien välillä, joille verojen välttely ei ole mahdollista.

STTK kannattaa hallituksen esitystä arvonnousuveron käyttöönotosta.

Seppo Nevalainen
STTK ry

Ajankohtaista

2.2.2023

Tehy: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava, työmarkkinaosapuolet tehokkaammin mukaan

Lue
2.2.2023

Jyty: Palkkatasa-arvoa on edistettävä työehtosopimuksilla

Lue
2.2.2023

STTK kannattaa samapalkkaisuusohjelman kokonaisarvioinnin suosituksia

Lue
1.2.2023

SuPer: Hoiva-avustajat toteuttavat lääkehoitoa ohi koulutuksensa, onko lääkehoidon toteutus turvallista?

Lue
1.2.2023

RIA ja RKL vaativat nopeaa reagointia uhkaavaan taantumaan

Lue
1.2.2023

Nolottaako kertoa, että särkee päätä?

Lue
31.1.2023

SAK, Akava ja STTK: Palveluita ja toimeentuloturvaa on kehitettävä kokonaisuutena

Lue
31.1.2023

Tehy: Hoiva-avustajat jakavat lainvastaisesti luvatta lääkkeitä – valvontaa tiukennettava, sanktiot tarpeen

Lue