Arvonnousuvero

STTK:n lausunto valtiovarainministeriölle

Kansainvälisen veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun estäminen ovat tärkeitä yhteiskunnallisia tavoitteita. Arvonnousuvero on yksi keino hillitä muuttojen avulla tapahtuvaa veronkiertoa ja vahvistaa samalla suomalaista veropohjaa. Suomi on harvoja Euroopan maita, jossa arvonnousuveroa ei ole käytössä. Nykyinen tilanne on johtanut varakkaiden henkilöiden keinotekoisiin ulkomaille muuttoihin ja paluihin verojen kiertämiseksi.

Lainsäädännössä nykyisin olevaa aukkoa ovat hyödyntäneet varakkaat suomalaiset henkilöt. He ovat omaisuuttaan realisoidessaan siirtäneet kirjansa ulkomaille, jossa ovat kyenneet realisoimaan omaisuutensa arvonnousun ilman myynti- tai osinkoveroja. Tämä ei ole oikeudenmukaista. Kun omaisuuden arvonnousu on tapahtunut Suomessa, niin siitä kuuluu maksaa myös verot Suomeen. Hallituksen esitys arvonnousuveron käyttöönotosta vähentää selvästi omaisuuden arvonnousun verovälttelyä ulkomaille muuttojen kautta.

Hallituksen esityksessä olevat lain soveltamisen rajat yli 0,5 miljoonan varallisuuteen ja yli 0,1 miljoonan omaisuuden laskennallisen tuottoon säästävät hallinnollista työtä veron kohdentuessa vain varakkaimpiin verovälttelijöihin.

Myönteistä on, että arvonnousuvero kohdentuisi myös ns. vakuutuskuorien avulla myyntivoittojen ja osinkojen veroja muuttojen avulla kiertäviin henkilöihin. Arvonnousuveron käyttöönotto estää tämän eriarvoisen kohtelun

varakkaiden veronkiertäjien ja tavallisten piensijoittajien välillä, joille verojen välttely ei ole mahdollista.

STTK kannattaa hallituksen esitystä arvonnousuveron käyttöönotosta.

Seppo Nevalainen
STTK ry

Ajankohtaista

5.12.2023

Kauas karkaa koulutuksen tasa-arvo

Lue
5.12.2023

Lausunto työrauhalainsäädännön kehittämisestä

Lue
5.12.2023

SAK, AKAVA ja STTK: Muutokset työtaisteluoikeuteen horjuttavat työmarkkinoiden tasapainoa entisestään

Lue
5.12.2023

Työtaisteluoikeuksien rajoittamiselle ei ole oikeudellisesti hyväksyttäviä syitä, toteaa Ammattiliitto Jyty lausunnossaan

Lue
4.12.2023

Vammaiset ihmiset kohtaavat edelleen paljon syrjintää

Lue
4.12.2023

Tehy: Hallituksen esitysluonnos työrauhalainsäädännön muutoksista viittaa kintaalla perusoikeuksille

Lue
2.12.2023

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä 

Lue
2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue