Ukrainasta saapuneilla on oikeus tehdä töitä Suomessa

Kirjoittaja:

Taina Vallander

johtaja, yhteiskuntavaikuttaminen, strategia ja kehittäminen

Profiili
Ukrainan ja Eu:n lippuja kannattelevat nuoret

Ukrainasta saapuneilla, tilapäistä suojelua hakeneilla henkilöillä on oikeus tehdä töitä Suomessa. Tilapäistä suojelua haetaan ottamalla yhteyttä poliisiin tai rajaviranomaisiin maahan saavuttaessa. Työnteko-oikeus alkaa heti hakemuksen jättämisen jälkeen. Hakemuksen jättänyt henkilö voi toimia myös yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Suomessa voi tehdä töitä vapaasti kaikilla aloilla, mutta joihinkin tehtäviin voi sisältyä koulutus- tai kielitaitovaatimuksia. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on julkaissut työnteko-oikeudesta ohjevideon, joka on käännetty useille kielille

Video ukrainaksi: YouTube

Kun henkilö on hakenut tilapäistä suojelua, hänet rekisteröidään Suomessa vastaanottokeskukseen, jonka henkilökunta tukee työnhaussa ja ohjaa työnhakijaksi TE-toimistoon. TE-toimisto tarjoaa työllistymistä edistäviä palveluita, kuten suomen tai ruotsinkielen kursseja. TE-toimistot ylläpitävät myös avoimia työpaikkoja kokoavia verkkopalveluita Jobs in Finland ja Töitä Suomesta. Myös monet kunnat tarjoavat maahan muuttaneille ohjaus- ja neuvontapalveluita useilla kielillä.

Tilapäistä suojelua hakevat ja saavat ovat Suomessa oikeutettuja vastaanottorahaan, joka turvaa välttämättömän toimeentulon. Vastaanottoraha haetaan vastaanottokeskuksesta. Vastaanottoraha myönnetään vain, jos toimeentuloa ei ole mahdollista saada esimerkiksi ansiotyöllä.

Ukrainasta paennut henkilö on voinut saada oleskeluluvan myös muulla kuin tilapäisen suojelun perusteella. Tällöin työnteko-oikeus riippuu lupatyypistä. Schengen-alueelta Suomeen saapuva voi oleskella maassa 90 päivää myös ilman viisumia, jos hänellä on biometrinen passi. Ilman viisumia saapuneen työnteko-oikeus on kuitenkin tiukasti rajattu. 

Suomessa reilut työehdot ovat kaikkien oikeus

Suomessa kaikkia koskevat samat reilun ja turvallisen työelämän pelisäännöt sekä minimityöehdot, kuten työehtosopimuksen mukainen palkka ja työaika. Kaikenlainen työelämässä tapahtuva syrjintä on kielletty lailla. Esimerkiksi maksun periminen työnvälityksestä tai työpaikasta on Suomessa kielletty.

Video ukrainaksi: YouTube

Jos havaitset syrjintää tai asiatonta kohtelua työmarkkinoilla asiasta tulisi olla viipymättä yhteydessä työsuojeluviranomaisiin, rikosuhripäivystykseen tai alan ammattiliittoon. Tarvittaessa apua voi hakea myös ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä. Myös vastaanottokeskusten henkilökunta voi auttaa omia asiakkaitaan avun löytämiseksi.

Lisätietoja työelämän pelisäännöistä ja työntekijän oikeuksista löytyy:
Työskentely Suomessa -esitteestä (ukraina ja venäjä) tai Ulkomaalaisena työntekijänä Suomessa -oppaasta (ukraina ja venäjä), STTK:n Työelämään -sivustolta

Ajankohtaista

12.4.2024

Ammattiliitto Jytyn mielestä lakiesitys paikallisesta sopimisesta voi johtaa työsuhteen ehtojen polkumyyntiin

Lue
12.4.2024

SuPerin Paavola: Varhaiskasvatuksen työskentelyolot saatava kuntoon

Lue
12.4.2024

Paikallisen sopimisen edistäminen hallituksen tavalla ei paranna sopimisen edellytyksiä työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Tehy: Lakiesitys paikallisesta sopimisesta johtaisi umpikujaan työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen korvaamista pohtineen työryhmän loppuraportti on pettymys

Lue
12.4.2024

Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentää toimeentuloa jopa 70 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille 

Lue
11.4.2024

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia  

Lue