Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

STTK kannattaa voimaantulosäännöksen muuttamista. On tärkeää varmistaa opiskelijoiden mahdollisuus suorittaa tutkintoja ja tutkinnonosia koronaepidemian aikana.

STTK korostaa, että osaamisen osoittamisen aidoissa työtilanteissa ja -prosesseissa tulee olla ensisijaista. Koronaepidemian jatkuessa on tarpeen kiinnittää huomiota siihen, ettei lakimuutoksen mahdollistamiin poikkeusjärjestelyihin päädytä kevyistä syistä ja että toiminta on opiskelijan edun mukaista.

Riina Nousiainen
STTK ry

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue