Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

STTK kannattaa voimaantulosäännöksen muuttamista. On tärkeää varmistaa opiskelijoiden mahdollisuus suorittaa tutkintoja ja tutkinnonosia koronaepidemian aikana.

STTK korostaa, että osaamisen osoittamisen aidoissa työtilanteissa ja -prosesseissa tulee olla ensisijaista. Koronaepidemian jatkuessa on tarpeen kiinnittää huomiota siihen, ettei lakimuutoksen mahdollistamiin poikkeusjärjestelyihin päädytä kevyistä syistä ja että toiminta on opiskelijan edun mukaista.

Riina Nousiainen
STTK ry

Ajankohtaista

24.6.2024

Lausunto arviomuistiosta välimiesmenettelylain uudistamiseksi

Lue
24.6.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leipomotyölain 5 §:n kumoamisesta ja siihen liittyväksi laiksi

Lue
24.6.2024

Yhdenvertaisuus ja rauha näyttävät suunnan työpaikan toimijuudelle

Lue
24.6.2024

Korvattavat taksimatkat vuodelle 2025

Lue
24.6.2024

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Työkanava Oy-nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta

Lue
20.6.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Yhteistyössä yksityistä varhaiskasvatusalaa kehittämässä – alalle oma työehtosopimus

Lue
20.6.2024

Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Lue
20.6.2024

Kesäduunari, toimi näin, jos työnantaja peruu vuorosi

Lue