Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

STTK kannattaa voimaantulosäännöksen muuttamista. On tärkeää varmistaa opiskelijoiden mahdollisuus suorittaa tutkintoja ja tutkinnonosia koronaepidemian aikana.

STTK korostaa, että osaamisen osoittamisen aidoissa työtilanteissa ja -prosesseissa tulee olla ensisijaista. Koronaepidemian jatkuessa on tarpeen kiinnittää huomiota siihen, ettei lakimuutoksen mahdollistamiin poikkeusjärjestelyihin päädytä kevyistä syistä ja että toiminta on opiskelijan edun mukaista.

Riina Nousiainen
STTK ry

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue