Edustajiston puheenjohtaja Kirsi-Marja Lehtimäen puhe edustajistossa

STTK:n edustajisto 21.5.2021

————————-

Ammattiyhdistysliikkeen oltava läsnä myös nuorten työntekijöiden elämässä

Edustajisto kokoontuu kevätkokoukseen jälleen etäyhteyksien kautta. Sähköisestä kokoustamisesta on tullut jokapäiväistä. Ne harvat hetket tai pienimuotoiset tilaisuudet, joissa olen saanut tavata kollegoja, ovat tuntuneet juhlalta. Tänään kokoonnumme jälleen keskustelemaa työstä, työelämästä, sopimisesta ja ammattiyhdistyliikkeen tulevaisuudesta.

Entiseen emme varmasti palaa, niin paljon uutta olemme oppineet.

Työpaikoilla keskustelemme varovaisesti koronan jälkeisestä ajasta, ja etätyöohjeita päivitetään. Palaavatko etätyötä tehneet toimistoihin? Onko luottamus työntekijän ja työnantajan välillä vahvistunut? Osataanko etätyötä johtaa ja työsuorituksia arvioida, vaikka työntekijä ei olisi esihenkilön valvovan silmän alla? Saattaa olla, että vanhoja asenteita nousee pintaan, kun pandemiatilanne helpottaa. Entiseen emme varmasti palaa, niin paljon uutta olemme oppineet. Etätyöntekijän asemassa on paljon selvitettävää. Monet näistä asioista ovat arkisia kuvioita, joista sovimme paikallisesti

Oma työnantajani laatii henkilöstöstrategiaa, ja saan olla henkilöstön edustajana mukana valmistelussa. Taustakeskustelussa mietimme työnantajan roolia ja mahdollisuuksia parantaa työn ja muun elämän yhteensovittamista. Etenkin suuren julkisen työnantajan taakkana on jäykkyys. Aloilla, joilla työvoimapula pahenee, on kiire löytää vetovoimaa ja pitovoimaa. Toistaiseksi puheet eivät riittävästi ole muuttuneet konkreettisiksi teoiksi.

Työyhteisöissä, joissa työntekijät ovat alansa ammattilaisia ja asiantuntijoita, on tärkeää, että jokaisella työntekijällä on kokemus siitä, että häntä kuullaan oman työnsä asiantuntijana.  Uudistukset, joista puuttuu työntekijöiden kädenjälki tai muutokset, joita viedään eteenpäin kuulematta henkilöstöä, etenevät nihkeämmin kuin muutos, jota johdetaan vuorovaikutuksessa. STTK on vahvojen ammattilaisten keskusjärjestö.

Sähköinen maailma on muuttanut myös muutoksen johtamista, kun yhteiset kokoontumiset ovat pääosin siirtyneet verkkoon. Osa työyhteisöistä on löytänyt muutoksessa mahdollisuuksia, ja sähköiset työvälineet ovat lisänneet mahdollisuuksia vuoropuheluun. Osa on hämmentyneitä ja eksyksissä.

Koska muutoksessa eläminen on pysyvä olotila, ammattiyhdistysliikkeen on jatkettava työtään luottamusmiesten aseman turvaamiseksi myös tulevaisuuden työpaikolla. Liittojen toimijoita on myös tuettava elämään muutoksessa, jossa on otettava käyttöön uusia työvälineitä ja vaikuttamiskanavia. Meidän on oltava läsnä myös siinä maailmassa, jossa alle kolmekymmentävuotiaat elävät.

Huomasin ja olen iloinen, että STTK:n on mukana hankkeessa ja tutkimuksessa, jossa tutkitaan nuorten elämää ja asemaa. Odotan mielenkiinnolla kuulevani lisää.  Myös luottamusmiehenä mietin nuorten työntekijöiden haasteita työelämässä. Omalla alallani nuoret eivät palaudu työstä. Heillä sairaslomien määrät ja pituudet kasvavat huolestuttavasti. Pitkien poissaolojen taustalla on liian usein henkinen uupumus ja psyykkinen pahoinvointi.

Pitäisikö työyhteisöissä eri-ikäisiä ihmisiä johtaa eri tavoin? Miten tukea ikääntyvien työntekijöiden jaksamista ja samaan aikaan johtaa nuoria, joille työn merkitys ei ole sama kuin meille viisi- ja kuusikymppisille. Lähijohtaminen työyhteisöissä on vaativa tehtävä. Hienoa, että STTK on mukana kuulemassa myös nuoria ja etsimässä ratkaisuja. Työelämässä nuorten ikäluokkien ääni on toistaiseksi kuulunut heikosti.

Lähestyvät kuntavaalit valtaavat tilaa yhteiskunnallisessa keskustelussa. STTK:n jäseniä on jälleen ehdolla eri puolueiden listoilla. Puoluepoliittinen moniarvoisuus on vahvuutemme. Toivotan kaikille ehdokkaille menestystä vaalityöhön. Tuodaan kuntien valtuustoihin työelämän osaamista sekä yhteistyön ja neuvottelun kulttuuria, jota olemme oppineet liittojemme ja STTK:n edustajina.

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue