STTK mukaan tutkimaan nuorten elämää ja asemaa

Nuoret työelämässä

Mistä nuorten hyvä elämä muodostuu? Mikä antaa voimaa, mikä huolestuttaa? Mihin nuoret kiinnittyvät? Millainen on nuorten mielestä Suomen seuraava iso tarina? E2 Tutkimus käynnistää kumppaneidensa kanssa tutkimushankkeen, joka vastaa näihin kysymyksiin ja antaa tietoa myös siitä, miten nuoret ovat kokeneet koronakriisin.

Nuoret tekevät tutkimusta tutkijoiden rinnalla

Tutkimuksen toteutustapa on poikkeuksellinen. Hankkeeseen palkataan nuoria tekemään tutkimusta tutkijoiden rinnalla. Osallistava ote tarkoittaa, että nuoret ovat mukana eri työvaiheissa. He ideoivat muun muassa kenttätyön toteutusta, viestintää ja tulosten raportointia.

Tutkimus perustuu 20–29-vuotiailta kerättäviin kysely- ja haastatteluaineistoihin. Koko maata koskevan kyselytutkimuksen lisäksi toteutetaan ryhmähaastatteluja Helsingissä, Oulussa ja Vaasassa. Näin saadaan tietoa alueellisista erityispiirteistä sekä suomenkielisten, ruotsinkielisten ja ulkomaalaistaustaisten nuorten näkemyksistä.

Tutkimustieto palvelee eri sektoreiden päättäjiä, oppilaitoksia, kuntien ja alueiden kehittäjiä, tiedeyhteisöä ja julkista keskustelua. Myös hankkeen poikkeuksellisesta toteutustavasta voidaan oppia.

”Haluamme nuoret aidosti mukaan. Työskentelemme hankkeeseen palkattavien nuorten kanssa ja erilaisilla nuorilla on tutkimuksessa tilaa kertoa näkemyksensä hyvästä elämästä ja ajatuksensa myös siitä, minkä varaan Suomen seuraavan ison kertomuksen pitäisi rakentua. Tieto on hyödyksi maallemme ja auttaa nuorten ongelmien ratkaisussa”, sanoo johtaja Karina Jutila E2 Tutkimuksesta.

Hankkeessa on monipuolinen, sektorirajat ylittävä kumppanijoukko. Työtä rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, Svenska Kulturfonden, STTK ry, Työeläkevakuuttajat TELA ry, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Vaasan kaupunki, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Väinö Tannerin säätiö ja Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan maakuntarahasto.

Lisäksi hankkeen toteutuksessa tehdään yhteistyötä Vaasan Setlementin, Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan, Wasa Innovation Centerin ja Åbo Akademin tutkijoiden kanssa. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa monitieteinen tutkimuslaitos E2 Tutkimus, joka toimii myös hankkeeseen palkattavien nuorten työnantajana.

Hanke kestää 12 kuukautta. Tutkimustulokset ovat käytettävissä toukokuussa 2022.

Lisätietoa tutkimuksesta:

Jenni Simonen
Ohjelmajohtaja, VTT
(hankkeen vastaava tutkija)
E2 Tutkimus
050 3465021
jenni.simonen@e2.fi

Karina Jutila
Johtaja, VTT
E2 Tutkimus
050 5515 361
karina.jutila@e2.fi

Mari K. Niemi
Tutkimusjohtaja, VTT, dosentti
E2 Tutkimus
+44 7737 1619 44
mari.k.niemi@e2.fi

Ajankohtaista

5.12.2023

Kauas karkaa koulutuksen tasa-arvo

Lue
5.12.2023

Lausunto työrauhalainsäädännön kehittämisestä

Lue
5.12.2023

SAK, AKAVA ja STTK: Muutokset työtaisteluoikeuteen horjuttavat työmarkkinoiden tasapainoa entisestään

Lue
5.12.2023

Työtaisteluoikeuksien rajoittamiselle ei ole oikeudellisesti hyväksyttäviä syitä, toteaa Ammattiliitto Jyty lausunnossaan

Lue
4.12.2023

Vammaiset ihmiset kohtaavat edelleen paljon syrjintää

Lue
4.12.2023

Tehy: Hallituksen esitysluonnos työrauhalainsäädännön muutoksista viittaa kintaalla perusoikeuksille

Lue
2.12.2023

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä 

Lue
2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue