Työllisyys ja verotus eivät ole ristiriidassa

Kirjoittaja:

Patrizio Lainà

pääekonomisti

Profiili

Taloustieteessä on perinteisesti ajateltu, että korkea työllisyys ja korkea verotus ovat ristiriidassa keskenään. Näin ehkä olisikin, jos verotus olisi pelkkä kustannus, ja verotulot häviäisivät mustaan aukkoon. Kun huomioidaan myös verotulojen käyttö, yhteys kääntyykin päälaelleen. Verotuloilla on mahdollisuus tukea työllisyyttä.

Pohjoismaissa on tunnetusti korkeat veroasteet, mutta samalla myös korkea työllisyys. Alla olevien kuvioiden perusteella työllisyysasteiden ja työllistymisveroasteiden välillä näyttäisi olevan pääasiassa positiivinen korrelaatio OECD-maissa – ei negatiivinen, kuten yleensä talousteoriassa oletetaan. Työllistymisveroaste kuvaa verotulojen kasvua ja tulonsiirtojen pienentymistä henkilön työllistyessä.

Kuvioista käy ilmi, että korkeat työllistymisveroasteet ovat yhteydessä korkeaan työllisyyteen. Samansuuntainen korrelaatio havaitaan, jos tarkastellaan kokonaisveroasteen ja työllisyysasteen yhteyttä.

Tästä ei voi suoraan vetää johtopäätöstä, että korkeat veroasteet johtaisivat automaattisesti korkeaan työllisyyteen. Sellaisen johtopäätöksen voi kuitenkin turvallisesti vetää, että korkeat veroasteet eivät ole este korkealle työllisyydelle.

Työllisyyden ja verotuksen positiivinen yhteys syö pohjaa siltä, että työllisyyttä kannattaisi ensi sijassa nostaa veronkevennyksillä. Tutkimuskirjallisuudessa onkin havaittu, ettei tuloverotuksella ole kovin suurta vaikutusta työn tarjontaan. Lisäksi VATT:n tutkimusjohtajan Essi Eerolan artikkelista käy ilmi, että kokonaisveroasteen ja talouskasvun välillä ei vallitse mitään selkeää yhteyttä (s. 66-71). Kansainvälisessä taloustieteellisessä kirjallisuudessa ja instituutioissa onkin ryhdytty suhtautumaan verotukseen selkeästi aiempaa myönteisemmin.

Työllisyyden ja verotuksen positiivinen yhteys haastaa perinteisempää talousteoreettista näkemystä, jonka mukaan verotus heikentäisi työllisyyttä. Pohjoismaissa ja OECD-maissa laajemminkin on ilmeisesti pystytty ohjaamaan verotuloja tehokkaasti työllisyyden tukemiseen esimerkiksi varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja työvoimapalveluiden muodossa. Työllisyyden nostamisessa on kiinnitettävä veroasteiden sijaan enemmän huomiota verotulojen keräämiseen ja niiden tehokkaaseen käyttöön.

Patrizio Lainà
STTK:n pääekonomisti

Ajankohtaista

8.2.2023

Jytyn eduskuntavaalitavoitteet julki – Kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitus ja henkilöstöresurssit turvattava

Lue
8.2.2023

Minun viikkoni: sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntijan viikkoon mahtuu monenlaista

Lue
8.2.2023

Ammattiliitto Pro: toimihenkilöiden ansiokehityksen huomiotta jättäminen heikentää Suomen houkuttelevuutta

Lue
7.2.2023

Kestävä energia – STTK:n tavoitteita energiapolitiikan kehittämiseksi

Lue
6.2.2023

Haemme työsuhdeneuvojaa Kesäduunari-infoon

Lue
6.2.2023

Juri Aaltonen valittiin jatkamaan ERTOn puheenjohtajana

Lue
6.2.2023

Yksin- ja kevytyrittäjien tärkeimmät palvelut saman katon alle – ProSoolo ja UKKO.fi yhteistyöhön

Lue
2.2.2023

Tehy: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava, työmarkkinaosapuolet tehokkaammin mukaan

Lue