Työllisyys ja verotus eivät ole ristiriidassa

Kirjoittaja:

Patrizio Lainà

pääekonomisti

Profiili

Taloustieteessä on perinteisesti ajateltu, että korkea työllisyys ja korkea verotus ovat ristiriidassa keskenään. Näin ehkä olisikin, jos verotus olisi pelkkä kustannus, ja verotulot häviäisivät mustaan aukkoon. Kun huomioidaan myös verotulojen käyttö, yhteys kääntyykin päälaelleen. Verotuloilla on mahdollisuus tukea työllisyyttä.

Pohjoismaissa on tunnetusti korkeat veroasteet, mutta samalla myös korkea työllisyys. Alla olevien kuvioiden perusteella työllisyysasteiden ja työllistymisveroasteiden välillä näyttäisi olevan pääasiassa positiivinen korrelaatio OECD-maissa – ei negatiivinen, kuten yleensä talousteoriassa oletetaan. Työllistymisveroaste kuvaa verotulojen kasvua ja tulonsiirtojen pienentymistä henkilön työllistyessä.

Kuvioista käy ilmi, että korkeat työllistymisveroasteet ovat yhteydessä korkeaan työllisyyteen. Samansuuntainen korrelaatio havaitaan, jos tarkastellaan kokonaisveroasteen ja työllisyysasteen yhteyttä.

Tästä ei voi suoraan vetää johtopäätöstä, että korkeat veroasteet johtaisivat automaattisesti korkeaan työllisyyteen. Sellaisen johtopäätöksen voi kuitenkin turvallisesti vetää, että korkeat veroasteet eivät ole este korkealle työllisyydelle.

Työllisyyden ja verotuksen positiivinen yhteys syö pohjaa siltä, että työllisyyttä kannattaisi ensi sijassa nostaa veronkevennyksillä. Tutkimuskirjallisuudessa onkin havaittu, ettei tuloverotuksella ole kovin suurta vaikutusta työn tarjontaan. Lisäksi VATT:n tutkimusjohtajan Essi Eerolan artikkelista käy ilmi, että kokonaisveroasteen ja talouskasvun välillä ei vallitse mitään selkeää yhteyttä (s. 66-71). Kansainvälisessä taloustieteellisessä kirjallisuudessa ja instituutioissa onkin ryhdytty suhtautumaan verotukseen selkeästi aiempaa myönteisemmin.

Työllisyyden ja verotuksen positiivinen yhteys haastaa perinteisempää talousteoreettista näkemystä, jonka mukaan verotus heikentäisi työllisyyttä. Pohjoismaissa ja OECD-maissa laajemminkin on ilmeisesti pystytty ohjaamaan verotuloja tehokkaasti työllisyyden tukemiseen esimerkiksi varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja työvoimapalveluiden muodossa. Työllisyyden nostamisessa on kiinnitettävä veroasteiden sijaan enemmän huomiota verotulojen keräämiseen ja niiden tehokkaaseen käyttöön.

Patrizio Lainà
STTK:n pääekonomisti

Ajankohtaista

29.9.2023

Ammattiliitto Jyty: Metsäkeskuksen rahoituksesta ja henkilöstöstä ei saa leikata

Lue
29.9.2023

Anoppi ja sinä

Lue
29.9.2023

SuPer nostaa järjestöllistä valmiuttaan

Lue
29.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 3. lokakuuta

Lue
27.9.2023

Haemme joukkoomme juristia

Lue
27.9.2023

Työmarkkinajohtajat tapasivat Orpon

Lue
27.9.2023

Hallituksen työelätoimet voivat lisätä syrjintää

Lue
25.9.2023

Kestävän kehityksen tavoitteet liukumassa tavoittamattomiin

Lue