Ursula von der Leyenin puheessa esillä työelämä, ilmasto ja talous

Kirjoittaja:

Maria Häggman

kansainvälisten asioiden päällikkö

Profiili

Komission puheenjohtaja Ursula Von der Leyen piti tänään ensimmäisen unionin tilaa koskevan puheennsa. Puheessa heijastui EU:n tämänhetkiset haasteet; koronan jälkeinen elvytys, uudelleenrakentaminen sekä ulko-, turvallisuus- ja kauppapolitiikan muuttuva tila. Komission johtaja kävi myös komission ensimmäisen vuoden saavutuksia läpi.

Von der Leyen painotti oikeudenmukaista globalisaatiota, Euroopan roolia edelläkävijänä maailmassa ja monen keskeisen kansainvälisen järjestelmän uudistamisen tarvetta. EU:n toiminnan tehostamiseksi hän ehdotti mm. määräenemmistöpäätösten käyttöönottoa EU:n ulkopolitiikan päätöksiin, erityisesti jos kyse on ihmisoikeuksista.

Komission johtajalla oli selkeä viesti Unkarin ja Puolan suuntaan painottaen oikeusvaltioperiaatteen noudattamista edellytyksenä budjetista ja elvytysrahastosta saatavalle rahoitukselle. Hän otti myös vahvasti kantaa yhdenvertaisuuden, LBTQ-oikeuksien ja rasisminvastaisuuden puolesta.

Työehtosopimuksien puolesta ja palkkojen dumppaamista vastaan

Työelämän osalta Von der Leyen lupasi turvaa yrityksille ja työntekijöille ulkoisilta shokeilta. Pienet ja keskikokoiset yritykset ovat Euroopan talouden moottori ja ne tulevat olemaan sitä myös Euroopan elpyessä, Von der Leyen korosti. Samalla hän otti vahvasti kantaa työehtosopimuksien puolesta sekä palkkojen dumppaamista vastaan. Jälkimmäinen vääristää hänen mukaansa kilpailua sisämarkkinoilla ja rankaisee rehellisiä yrityksiä. Tämän takia työehtosopimista on edistettävä koko unionin alueella, sillä se on paras tapa varmistaa reilut ja toimivat työmarkkinat.

Von der Leyen painotti myös sitä, että työstä on saatava asiallinen palkka ja lupasi esityksen eurooppalaisesta minimipalkkakehyksestä lokakuun aikana. Hän painotti myös tässä yhteydessä, että kansallisia neuvottelujärjestelmiä kunnioitetaan, eikä minimipalkkoja olla pakottamassa maihin, jossa niitä ei ole. 

EU tarvitsee taloudellista vakautta

Von der Leyen painotti puheessaan myös tarvetta vahvistaa EU:n sisämarkkinoita. Keinoina hän esitti teollisuusstrategian uusimista ja rakennemuutoksia. Von der Leyen kertoi myös haluavansa saattaa pääoma- ja pankkiunioni loppuun. Komissio tulee uusina tulonlähteinä esittämään hiilitulleja ja digiveroa. Tarkoituksena on näiden avulla parantaa reilua globaalia kilpailutilanne, jossa kestävä kehitys on huomioitu.

Ilmastopolitiikka ja panostukset digitalisaatioon

Komission johtaja esitti entistäkin kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa sekä panostuksia digitalisaatioon.

EU:n päästöleikkaustavoitetta nostetaan 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä (vuoden 1990 tasosta) ja kaikkea ilmasto- ja energia lainsäädäntöä tarkastellaan uudelleen ensi kesään mennessä, jotta ne ovat linjassa uuden tavoitteen kanssa. Tämän lisäksi 37 prosenttia Next Generation EU -elpymisväline käytetään Green Deal-tavoitteiden saavuttamiseen ja 30 prosenttia välineestä hankitaan uusilla vihreillä joukkovelkakirjoilla.

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue