Poliittinen ohjaus entistä tärkeämpää

Kirjoittaja:

Elena Gorschkow

yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö

Profiili
kaupunki

Juha Sipilän hallitusta moitittiin liiasta kiireestä ja valmistelutyön riittämättömyydestä. Nykyiseen Sanna Marinin hallitukseen puolestaan kohdistuu lisääntyvä paine saada asioita liikkeelle.

Molemmilla hallituksilla on ollut uudenlainen strateginen hallitusohjelma, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut vähentää eri hallinnonalojen valmistelun siilomaisuutta. Marinin hallituksen pohjana ovat eri hallinnonaloja vahvasti yhdistävät ilmiöt kuten työllisyyden kasvattaminen, jatkuva oppiminen, kunnianhimoinen ilmastopolitiikka toimialakohtaisine tiekarttoineen sekä sote- ja sosiaaliturvauudistus.

Globaalissa maailmassa uusia haasteita

Elämme globaalissa maailmassa, jossa tieto liikkuu ennätysmäistä vauhtia ja jossa teknologian ja työn murros sekä ilmastonmuutos ja talouspolitiikka luovat aivan uudenlaisia haasteita. Niihin on järkevintä etsiä ratkaisuja mahdollisimman laajalla yhteiskunnallisella pohjalla. Samalla meitä sitoutetaan muutokseen ja luodaan turvaa sille, että muutos voidaan tehdä oikeudenmukaisesti eri näkökulmia kuunnellen ja toimenpiteiden mahdolliset seuraukset tiedostaen.

On selvää, että tällainen valmistelutyö on hitaampaa, vaatii eri osapuolilta selkeitä näkemyksiä yhteiseen keskusteluun ja valmiutta kuunnella muita.

Poliittisella ohjauksella on varmistettava, että eri ministeriöissä tahto on yhteinen, tieto kulkee ja eri näkemysten välillä tehdään tietoon perustuvia päätöksiä.

Jossain vaiheessa on kuitenkin vedettävä poliittisia linjoja korkealta tasolta lähemmäs konkretiaa. Poliittisella ohjauksella on varmistettava, että eri ministeriöissä tahto on yhteinen, tieto kulkee ja eri näkemysten välillä tehdään tietoon perustuvia päätöksiä.

Tästä näkökulmasta laaja ministereiden avustajakunta on varsin perusteltu. Oma haasteensa muodostuu kuitenkin siitä, miten tieto kulkee eri avustajien, keskeisten virkamiesten ja ministereiden välillä sekä malttavatko hallituksen keskeiset toimijat keskittyä hallitustyöskentelyyn säännöllisistä gallupeista ja somekriiseistä huolimatta. Hallituskauden kesto on joka tapauksessa lähtökohtaisesti neljä vuotta, ja demokratiassamme sen on ajateltu olevan riittävä aika sille, että tarvittavia muutoksia ehditään tehdä.

Uudenlaista päätöksentekokulttuuria vaaditaan

Sosiaalinen media aiheuttaa nopeudellaan painetta, jota vielä viime vuosikymmenen alussa ei hallituksilla ollut. Prosessit veivät oman aikansa ja media tiedotti niistä aikanaan. Nyt seuraamme ovilähetyksiä ja olemme pettyneitä, kun ne eivät lyhennäkään odotusaikaamme – päätökset kun tuppaavat tulemaan vasta sitten, kun ne ovat valmiit.

Uudet ilmiöt vaativat uudenlaista päätöksentekokulttuuria, johon on sitoutettava keskeiset ministeriöt, virkamiehet ja poliittiset päättäjät yli puoluerajojen. Prosessit ovat isoilla kokoonpanoilla raskaita. Marinin hallituksen yksi keskeisimpiä tehtäviä – hallitusohjelman toteuttamisen lisäksi – onkin kehittää sellaisia työskentelytapoja, joissa fokus pysyy oikeissa asioissa, eri yhteiskunnallisia toimijoita kuullaan avoimesti, ja lopuksi päätökset viedään poliittisilla linjauksilla eteenpäin.

Elena Gorsckow
yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö

Ajankohtaista

12.4.2024

Ammattiliitto Jytyn mielestä lakiesitys paikallisesta sopimisesta voi johtaa työsuhteen ehtojen polkumyyntiin

Lue
12.4.2024

SuPerin Paavola: Varhaiskasvatuksen työskentelyolot saatava kuntoon

Lue
12.4.2024

Paikallisen sopimisen edistäminen hallituksen tavalla ei paranna sopimisen edellytyksiä työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Tehy: Lakiesitys paikallisesta sopimisesta johtaisi umpikujaan työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen korvaamista pohtineen työryhmän loppuraportti on pettymys

Lue
12.4.2024

Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentää toimeentuloa jopa 70 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille 

Lue
11.4.2024

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia  

Lue