Poliittinen ohjaus entistä tärkeämpää

Kirjoittaja:

Elena Gorschkow

yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö

Profiili
kaupunki

Juha Sipilän hallitusta moitittiin liiasta kiireestä ja valmistelutyön riittämättömyydestä. Nykyiseen Sanna Marinin hallitukseen puolestaan kohdistuu lisääntyvä paine saada asioita liikkeelle.

Molemmilla hallituksilla on ollut uudenlainen strateginen hallitusohjelma, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut vähentää eri hallinnonalojen valmistelun siilomaisuutta. Marinin hallituksen pohjana ovat eri hallinnonaloja vahvasti yhdistävät ilmiöt kuten työllisyyden kasvattaminen, jatkuva oppiminen, kunnianhimoinen ilmastopolitiikka toimialakohtaisine tiekarttoineen sekä sote- ja sosiaaliturvauudistus.

Globaalissa maailmassa uusia haasteita

Elämme globaalissa maailmassa, jossa tieto liikkuu ennätysmäistä vauhtia ja jossa teknologian ja työn murros sekä ilmastonmuutos ja talouspolitiikka luovat aivan uudenlaisia haasteita. Niihin on järkevintä etsiä ratkaisuja mahdollisimman laajalla yhteiskunnallisella pohjalla. Samalla meitä sitoutetaan muutokseen ja luodaan turvaa sille, että muutos voidaan tehdä oikeudenmukaisesti eri näkökulmia kuunnellen ja toimenpiteiden mahdolliset seuraukset tiedostaen.

On selvää, että tällainen valmistelutyö on hitaampaa, vaatii eri osapuolilta selkeitä näkemyksiä yhteiseen keskusteluun ja valmiutta kuunnella muita.

Poliittisella ohjauksella on varmistettava, että eri ministeriöissä tahto on yhteinen, tieto kulkee ja eri näkemysten välillä tehdään tietoon perustuvia päätöksiä.

Jossain vaiheessa on kuitenkin vedettävä poliittisia linjoja korkealta tasolta lähemmäs konkretiaa. Poliittisella ohjauksella on varmistettava, että eri ministeriöissä tahto on yhteinen, tieto kulkee ja eri näkemysten välillä tehdään tietoon perustuvia päätöksiä.

Tästä näkökulmasta laaja ministereiden avustajakunta on varsin perusteltu. Oma haasteensa muodostuu kuitenkin siitä, miten tieto kulkee eri avustajien, keskeisten virkamiesten ja ministereiden välillä sekä malttavatko hallituksen keskeiset toimijat keskittyä hallitustyöskentelyyn säännöllisistä gallupeista ja somekriiseistä huolimatta. Hallituskauden kesto on joka tapauksessa lähtökohtaisesti neljä vuotta, ja demokratiassamme sen on ajateltu olevan riittävä aika sille, että tarvittavia muutoksia ehditään tehdä.

Uudenlaista päätöksentekokulttuuria vaaditaan

Sosiaalinen media aiheuttaa nopeudellaan painetta, jota vielä viime vuosikymmenen alussa ei hallituksilla ollut. Prosessit veivät oman aikansa ja media tiedotti niistä aikanaan. Nyt seuraamme ovilähetyksiä ja olemme pettyneitä, kun ne eivät lyhennäkään odotusaikaamme – päätökset kun tuppaavat tulemaan vasta sitten, kun ne ovat valmiit.

Uudet ilmiöt vaativat uudenlaista päätöksentekokulttuuria, johon on sitoutettava keskeiset ministeriöt, virkamiehet ja poliittiset päättäjät yli puoluerajojen. Prosessit ovat isoilla kokoonpanoilla raskaita. Marinin hallituksen yksi keskeisimpiä tehtäviä – hallitusohjelman toteuttamisen lisäksi – onkin kehittää sellaisia työskentelytapoja, joissa fokus pysyy oikeissa asioissa, eri yhteiskunnallisia toimijoita kuullaan avoimesti, ja lopuksi päätökset viedään poliittisilla linjauksilla eteenpäin.

Elena Gorsckow
yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö

Ajankohtaista

23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue
21.9.2022

SuPerin Paavola: Valtion on tuettava myös lähihoitajien osaamisen varmistamista ja korvattava työelämässä oppimisen kustannukset työpaikoille

Lue
20.9.2022

SuPerin Paavola: Pakkolaki ei poista hoitajapulaa mutta teki päättäjille selväksi miten tärkeää työtä hoitajat tekevät

Lue
20.9.2022

SuPer ja Tehy eivät aloita käräjäoikeuden kieltämää lakkoa Helsingin kotihoidossa

Lue
20.9.2022

Tehy: Hoitajat eivät unohda, pakkotyölaki jättää syvät haavat 

Lue
19.9.2022

SuPer edistää kotihoitoon kohdistuvaa joukkoirtisanoutumista

Lue
19.9.2022

Suomen digitaalinen kompassi, 2. luonnos

Lue