Millainen on perheystävällinen työpaikka?

Kirjoittaja:

Anja Lahermaa

juristi, työlainsäädäntö

Profiili
Isä ja lapsi leikkipuistossa

Työn ja perheen hyvä yhteensovittaminen ei ole mahdoton yhtälö, mutta edellyttää työpaikalta tukea ja joustavuutta työntekijän eri elämänvaiheissa. Työpaikan toimintatavat, käytännöt ja asenneilmapiiri voivat joko tukea tai vaikeuttaa työn ja perheen yhteensovittamista. Toki työntekijän työpaikalla olon tarkoitus on työn tekeminen, mutta ihminen on kuitenkin kokonaisuus ja jokaisella on elämää myös työpaikan ja työn ulkopuolella. Siksi työpaikalla olisi syytä miettiä, kuinka työntekijöille annetaan mahdollisuus paremmin sovittaa yhteen työtä ja perhettä. Työ ja perhe eivät sulje toisiaan pois, vaan kuuluvat kumpikin kiinteästi elämään.

Perheystävällisyys on osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa

Perheystävällisyys työpaikalla on osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Perheystävällisyydestä hyötyvät kaikki, sillä se muun muassa lisää työhyvinvointia, parantaa työn tehokkuutta ja tuottavuutta sekä vaikuttaa positiivisesti työnantajamielikuvaan. Perheystävällisyyteen vaikuttavat kaikki työyhteisön jäsenet. Erityisen tärkeässä roolissa on johdon ja esimiesten niin sanallinen kuin sanatonkin viestintä sekä oma esimerkki.

Työ ja perhe eivät sulje toisiaan pois, vaan kuuluvat kumpikin kiinteästi elämään.

Työpaikkojen tilanteet ovat erilaisia eikä kaikissa ole mahdollista käyttää samoja keinoja perheystävällisyyden edistämiseksi. Jokaisessa työpaikassa on silti mahdollisuus tehdä jotakin.

Jokaiselle työpaikalle on räätälöitävä yhdessä juuri sinne sopivia yksinkertaisia, käytännönläheisiä ja konkreettisia toimenpiteitä – ei sanahelinää ja juhlapuheita. Näitä voivat olla esimerkiksi työntekijän mahdollisuus vaikuttaa omaan työaikaansa ja sen sijoittumiseen, mahdollisuus vapaaehtoiseen osa-aikatyöhön pikkulapsivaiheessa, nykytekniikan hyödyntäminen etätyön lisäämisessä sekä työmatkojen vähentämisessä koti- ja ulkomailla.

Perhevapaalle jäätäessä työntekijän ja esimiehen on hyvä keskustella siitä, miten perhevapaan aikana pidetään yhteyttä ja miten perhevapaalta palattaessa on huolehdittava tarvittavasta takaisinperehdyttämisestä. Isiä voidaan kannustaa käyttämään enemmän ja pidempiä perhevapaita. Joskus kyse voi olla vaikka siitä, että palaverien alkamis- ja lopettamisajankohdat sovitaan niin, että ne mahdollistavat pikkulasten vanhemmille lasten hoitoon viemisen ja sieltä hakemisen ilman ylimääräistä stressiä.

Isiä voidaan kannustaa käyttämään enemmän ja pidempiä perhevapaita.

Työpaikalla yhdessä sovitut keinot sovittaa yhteen työtä ja perhettä on syytä kirjata ylös, esimerkiksi tasa-arvosuunnitelmaan. Myös tiedottaminen on tärkeää, jokaisen on tiedettävä, millaisia mahdollisuuksia hänellä on käytettävissään. Nämä perheystävällisen työpaikan pelisäännöt on saatava osaksi työpaikan normaalia arkea, toimintatapoja ja prosesseja, esimerkiksi kirjattava perehdyttämissuunnitelmiin ja otettava esiin kehityskeskusteluissa. Näin varmistetaan niiden toteutuminen myös käytännössä.

Perheystävällisyyttä edistettäessä on muistettava ottaa huomioon perhemuotojen moninaisuus. Kaikkia perhemuotoja on kohdeltava yhdenvertaisesti. Työtä ja perhettä yhteensovitettaessa on myös pidettävä mielessä, että kyse voi olla muustakin kuin pikkulapsivaiheesta. Työntekijällä saattaa olla huolehdittavanaan esimerkiksi iäkkäät vanhempansa tai aikuinen vammainen lapsi. Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet.

Anja Lahermaa
tasa-arvoasioista vastaava juristi

Kuva: Jarno Mela

***

Huomioiko työelämä lapsen oikeudet?

Ajankohtaista

27.1.2022

STTK: Osaaminen on tulevan talouskasvun välttämätön kriittinen tekijä

Lue
26.1.2022

Alueet tarvitsevat toimivaa osaamisyhteistyötä

Lue
25.1.2022

Ammattiliitto Pro ja Toimihenkilöliitto ERTO: työnseisaus taloushallintoalalle

Lue
25.1.2022

Hiilineutraali tulevaisuus kuuluu myös työntekijöille

Lue
24.1.2022

RIA: Rakennusinsinöörien ja -arkkitehtien asiantuntemukselle kysyntää tulevaisuudessa

Lue
24.1.2022

Onko mitään, mitä muuttotappiokunta voi tehdä?

Lue
24.1.2022

Ammattiliitto Pro asettaa ylityökiellon UPM:n paperiteollisuuden toimihenkilöille

Lue
21.1.2022

Pienten kuntien tulevaisuus

Lue