Millainen on perheystävällinen työpaikka?

Isä ja lapsi leikkipuistossa

Työn ja perheen hyvä yhteensovittaminen ei ole mahdoton yhtälö, mutta edellyttää työpaikalta tukea ja joustavuutta työntekijän eri elämänvaiheissa. Työpaikan toimintatavat, käytännöt ja asenneilmapiiri voivat joko tukea tai vaikeuttaa työn ja perheen yhteensovittamista. Toki työntekijän työpaikalla olon tarkoitus on työn tekeminen, mutta ihminen on kuitenkin kokonaisuus ja jokaisella on elämää myös työpaikan ja työn ulkopuolella. Siksi työpaikalla olisi syytä miettiä, kuinka työntekijöille annetaan mahdollisuus paremmin sovittaa yhteen työtä ja perhettä. Työ ja perhe eivät sulje toisiaan pois, vaan kuuluvat kumpikin kiinteästi elämään.

Perheystävällisyys on osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa

Perheystävällisyys työpaikalla on osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Perheystävällisyydestä hyötyvät kaikki, sillä se muun muassa lisää työhyvinvointia, parantaa työn tehokkuutta ja tuottavuutta sekä vaikuttaa positiivisesti työnantajamielikuvaan. Perheystävällisyyteen vaikuttavat kaikki työyhteisön jäsenet. Erityisen tärkeässä roolissa on johdon ja esimiesten niin sanallinen kuin sanatonkin viestintä sekä oma esimerkki.

Työ ja perhe eivät sulje toisiaan pois, vaan kuuluvat kumpikin kiinteästi elämään.

Työpaikkojen tilanteet ovat erilaisia eikä kaikissa ole mahdollista käyttää samoja keinoja perheystävällisyyden edistämiseksi. Jokaisessa työpaikassa on silti mahdollisuus tehdä jotakin.

Jokaiselle työpaikalle on räätälöitävä yhdessä juuri sinne sopivia yksinkertaisia, käytännönläheisiä ja konkreettisia toimenpiteitä – ei sanahelinää ja juhlapuheita. Näitä voivat olla esimerkiksi työntekijän mahdollisuus vaikuttaa omaan työaikaansa ja sen sijoittumiseen, mahdollisuus vapaaehtoiseen osa-aikatyöhön pikkulapsivaiheessa, nykytekniikan hyödyntäminen etätyön lisäämisessä sekä työmatkojen vähentämisessä koti- ja ulkomailla.

Perhevapaalle jäätäessä työntekijän ja esimiehen on hyvä keskustella siitä, miten perhevapaan aikana pidetään yhteyttä ja miten perhevapaalta palattaessa on huolehdittava tarvittavasta takaisinperehdyttämisestä. Isiä voidaan kannustaa käyttämään enemmän ja pidempiä perhevapaita. Joskus kyse voi olla vaikka siitä, että palaverien alkamis- ja lopettamisajankohdat sovitaan niin, että ne mahdollistavat pikkulasten vanhemmille lasten hoitoon viemisen ja sieltä hakemisen ilman ylimääräistä stressiä.

Isiä voidaan kannustaa käyttämään enemmän ja pidempiä perhevapaita.

Työpaikalla yhdessä sovitut keinot sovittaa yhteen työtä ja perhettä on syytä kirjata ylös, esimerkiksi tasa-arvosuunnitelmaan. Myös tiedottaminen on tärkeää, jokaisen on tiedettävä, millaisia mahdollisuuksia hänellä on käytettävissään. Nämä perheystävällisen työpaikan pelisäännöt on saatava osaksi työpaikan normaalia arkea, toimintatapoja ja prosesseja, esimerkiksi kirjattava perehdyttämissuunnitelmiin ja otettava esiin kehityskeskusteluissa. Näin varmistetaan niiden toteutuminen myös käytännössä.

Perheystävällisyyttä edistettäessä on muistettava ottaa huomioon perhemuotojen moninaisuus. Kaikkia perhemuotoja on kohdeltava yhdenvertaisesti. Työtä ja perhettä yhteensovitettaessa on myös pidettävä mielessä, että kyse voi olla muustakin kuin pikkulapsivaiheesta. Työntekijällä saattaa olla huolehdittavanaan esimerkiksi iäkkäät vanhempansa tai aikuinen vammainen lapsi. Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet.

Anja Lahermaa
tasa-arvoasioista vastaava juristi

Kuva: Jarno Mela

***

Huomioiko työelämä lapsen oikeudet?

Ajankohtaista

2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue
1.12.2023

Kirkon alan palkkoja nostetaan – neuvottelutulos on hyväksytty

Lue
1.12.2023

STTK: Työntekijöiden rooli ja osaamistarpeet tunnistettava osana ilmastotoimia

Lue
1.12.2023

Kaisa Rihu Toimihenkilöarkiston johtajaksi

Lue
30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue