Palkkatasa-arvoon tehokkailla keinoilla

Kirjoittaja:

Thomas Blomqvist

Tasa-arvoasioista vastaava ministeri

Naiset kokevat sukupuolesta johtuvia haittoja työelämässä huomattavasti miehiä enemmän. Näitä koetaan eniten työpaineiden jakautumisessa, ammattitaidon arvostuksessa ja palkkauksessa. Palkkatilastot kertovat, että naisten ansiot ovat keskimäärin 84 prosenttia miesten ansioista koko työmarkkinoilla. Sukupuolten palkkaeron kaventaminen nilkuttaa, vaikka eron kaventamista on tavoiteltu jo varsin pitkään.

Naisten ammatti- ja työmarkkina-asema on heikompi kuin miesten, muun muassa määrä- ja osa-aikaisessa työssä naiset ovat yliedustettuina.

Mistä 16 prosentin palkkaero kertoo? Työelämässä on olosuhteita ja rakenteita, jotka ylläpitävät palkkaeroa. Tällaisia ovat työalojen ja ammattien jakautuminen naisten ja miesten aloihin sekä naisenemmistöisten alojen miesaloja alemmat palkat. Naisten ammatti- ja työmarkkina-asema on heikompi kuin miesten, muun muassa määrä- ja osa-aikaisessa työssä naiset ovat yliedustettuina. Hoiva on pääosin naisten vastuulla. Työelämässä esiintyy myös syrjintää erityisesti samanarvoisten työtehtävien välillä.

Palkkojen läpinäkyvyys toisi esiin tiedot, joiden avulla voidaan puuttua palkkasyrjintään tai perusteettomiin sukupuolesta johtuviin eroihin.

Sukupuolten palkkaeroja pyritään kaventamaan hallitusohjelmassa laajoilla tasa-arvopoliittisilla toimenpiteillä. Palkkatasa-arvoa lisätään lainsäädännöllä, kolmikanta-ohjelmayhteistyöllä ja työelämän rakenteiden muutoksilla, eli lääkkeitä löytyy. Tällaisia ovat naisten työmarkkina-aseman parantaminen ja palkkojen avoimuuden lisääminen lainsäädännöllä. Palkkojen läpinäkyvyys toisi esiin tiedot, joiden avulla voidaan puuttua palkkasyrjintään tai perusteettomiin sukupuolesta johtuviin eroihin. Isille kiintiöityjen vapaiden lisääminen edistää naisten uraa ja palkkausta. Lainsäädäntöä on tarkoitus täsmentää niin, että raskaus ja perhevapaa eivät saa vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen.

Samapalkkaisuusohjelman 2019 – 2023 sisällöstä neuvotellaan parhaillaan

Samapalkkaisuusohjelman 2019 – 2023 sisällöstä neuvotellaan parhaillaan. Sen tulee olla aiempaa kunnianhimoisempi ja vaikuttavampi. Painopisteitä ovat työn vaativuuden arvioinnin kehittäminen, työehtosopimusten sukupuolivaikutusten arviointi, työelämän perinteisen työnjaon purkaminen sekä palkka-avoimuus työehtosopimusten ja yritystason keinoin. Palkkaus kytkeytyy voimakkaasti palkkojen määräytymiseen sekä palkka- ja sopimuspolitiikkaan. Palkkauksen rakenteet, jossa naisten tekemät työt on arvioitu usein vähemmän vaativiksi kuin miesten, eivät ole syntyneet tyhjästä vaan niillä on pitkä historia. Kun työn vaativuuden arviointia ja palkkausjärjestelmiä kehitetään tehokkaasti, se tuo näkyväksi naisten tekemien töiden vaativuutta ja osaltaan parantaa naisenemmistöisten alojen arvostusta.

On tärkeää tehostaa toimenpiteitä sekä syrjintäsuojan että palkkatasa-arvon edistämisen saralla.

Naisten ja miesten palkkaero kapenee vain, jos naisten keskipalkat nousevat nopeammin kuin miesten. On tärkeää tehostaa toimenpiteitä sekä syrjintäsuojan että palkkatasa-arvon edistämisen saralla. Pelkästään lainsäädäntö- ja työpaikkakohtaisilla toimenpiteillä ei sukupuolten palkkaeroja hoideta. Tarvitaan myös samapalkkaisuutta tukevaa palkka- ja sopimuspolitiikkaa sekä tasa-arvoisia palkkausjärjestelmiä. Nykyisellään toimialojen välisten palkkaerojen kurominen on haastavaa. Toimialakohtaisillakin sopimuksilla voidaan kuitenkin kohdentaa alan palkankorotuksia ja kaventaa sukupuolten palkkaeroa.

Thomas Blomqvist
Tasa-arvoasioista vastaava ministeri

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue