Kesäduunari-info talvitauolle – työehtosopimukset ovat usein hukassa kesätyöntekijöiltä

Kesäduunari-info on tarkoitettu kesätyöntekijöille, jotka kaipaavat varmistusta siihen, että työsuhdeasiat menevät oikein. Kesäduunari-infon tarjoavat suomalaisia ammattiliittoja edustavat palkansaajien keskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK.

Kesäduunari-info sulkeutui viime viikolla ja siirtyi talvihorrokseen odottamaan ensi vuoden kesätyöntekijöitä.

Info sai kesän aikana muiden vuosien tapaan ylivoimaisesti eniten kysymyksiä palkka-asioista, joista tiedusteli miltei neljäkymmentä prosenttia yhteydenottajista. Myös erilaisista työaika-asioista kysyttiin runsaasti, ja monella yhteydenottajalla oli aiheesta useita eri kysymyksiä.
Jonkin verran kysymyksiä tuli myös nollatuntisopimuksiin liittyen. Pääasiassa kysymykset koskivat työntekijän oikeutta sairausajan palkkaan silloin, kun hän tekee töitä nollatuntisopimuksella. Viime kesäisen lakiuudistuksen myötä työsopimuslaista löytyy sääntelyä nyt myös tämän kaltaisiin tilanteisiin.

Sairauslomia koskevia kysymyksiä tuli muutoinkin Kesäduunari-infoon tänä kesänä melko paljon, sillä 8,5 prosenttia kesän kaikista kysymyksistä koski sairauslomia ja sairausajan palkkoja.
Suuri osa yhteydenottajista työskenteli vasta ensimmäisessä kesätyöpaikassaan, joten ammattiliitot, työehtosopimukset ja luottamusmiesjärjestelmä eivät välttämättä olleet vielä kovin tuttuja.

Kun nuori tiedusteli työsuhteensa ehdoista, tutkimme yleensä ensimmäiseksi, mikä oli hänen työssään sovellettava työehtosopimus. Sitä kautta pystyimme selvittämään, mitä mahdollisia laista poikkeavia ja työehtosopimuksiin kirjattuja vähimmäisehtoja hänen työsuhteeseensa tuli soveltaa.

Puhelinmyyntialalla hyvin erilaisia työsopimuksia

Kesäduunari-info ei ikävä kyllä pysty keräämään tietoa tilanteiden ratkaisemisesta työpaikalla, eikä voi osallistua esimerkiksi työnantajan kanssa käytäviin neuvotteluihin. Siltä osin kuin yhteydenottajilta saimme palautetta, vaikuttivat ongelmatilanteet työpaikoilla ratkenneen melko hyvin.

Joissakin tilanteissa soittaja saattoi kääntyä myös työsuojeluviranomaisen puoleen ja tehdä esimerkiksi työsuhdeasioiden valvontapyynnön. Sellaisia olivat esimerkiksi tilanteet, joissa työntekijä ei ollut pyynnöistä huolimatta onnistunut saamaan työtodistusta.
Suuri osa yhteydenotoista koski kuitenkin tilanteita, joissa yhteydenottaja halusi esimerkiksi vain varmistaa palkkansa oikeellisuuden.

Kesäduunari-infoon yhteyttä ottaneita nuoria työskenteli muun muassa kunnilla, yrityksissä ja säätiöissä. Moni yhteydenottaja työskenteli palvelualalla, kuten kaupassa, ravintolassa tai kiinteistöhuollossa. Myös hoitoalalta sekä maaseutuelinkeinojen alalta yhteydenottoja tuli runsaasti.
Myös puhelinmyyntialalta tuli melko usein kysymyksiä. Alalla ei ole tällä hetkellä yleissitovaa työehtosopimusta, joten työehdot ovat lain puitteissa melko vapaasti sovittavissa.
Vaikka ala tarjoaa paljon hyviäkin työpaikkoja nuorille, tuli Kesäduunari-infossa esille jonkin verran myös ikävämpiä tapauksia. Joissakin tilanteissa esimerkiksi nuoren palkkaehdot oli sovittu sellaisiksi, että palkan saaminen työstä oli käytännössä lähes mahdotonta.

Myös työnantajat kysyivät neuvoja

Kesäduunari-info neuvoi tänäkin kesänä kesätyöntekijöiden ja heidän läheistensä ohella myös työnantajia, luottamusmiehiä tai muuten vain työsuhdeasioista kiinnostuneita yhteydenottajia. Yhteydenottoja infoon tuli kesän aikana niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksi.
Useimmiten nuoret tai heidän läheisensä ottivat yhteyttä puhelimitse. Puhelin on toimiva yhteydenottokanava, sillä tällöin neuvojan on mahdollista kysyä soittajalta tarkentavia kysymyksiä. Haastavia tilanteita kohdanneet yhteydenottajat halusivat usein myös purkaa tapahtunutta ja pohtia yhdessä tilanteeseen sopivaa toimintavaihtoehtoa.

Kesäduunari-infoon voi ottaa yhteyttä myös nettilomakkeella. Lomake varmisti yhteydenottomahdollisuuden myös niille, jotka eivät kyenneet soittamaan aukioloaikoina tai halusivat pysytellä täysin anonyymeinä.

Oma ammattiliittosi neuvoo sinua ensi kesään saakka

Kesä on ollut minulle neuvojana hauska, opettavainen ja sisältörikas kokemus, josta on tarttunut mukaan paljon osaamista myös tuleviin työtehtäviin. Kesäduunarit ovat lähestyneet monipuolisesti erilaisissa kysymyksissä, ja neuvojana tehtävänäni on ollut miettiä ratkaisuvaihtoehtoja tilanteisiin, jotka ovat olleet toisinaan hyvinkin pulmallisia.

Ensi keväänä tehtävään haetaan jälleen oikeustieteen opiskelijaa tai vastavalmistunutta lakimiestä, ja työoikeudesta kiinnostuneen kannattaakin tällöin seurata keskusjärjestöjen työpaikkailmoituksia. Kesäduunarineuvojan tehtävä on loistava näköalapaikka liittojen toimintaan ja liittolakimiehen tehtäviin.

Työ on itsenäistä, mutta tarvittaessa ajatuksia voi vaihtaa keskusjärjestöjen sekä jäsenliittojen lakimiesten kanssa. Pientä julkisuudessa olemistakin tehtävään kuuluu, sillä mediat haluavat yleensä tehdä juttuja Kesäduunari-infosta.

Toivotamme myös kaikki soittajat tervetulleiksi jälleen ensi kesänä. Neuvontamme ollessa suljettu toukokuuhun saakka, auttaa sinua sillä aikaa oma ammattiliittosi. Kesäduunari-info kiittää kesästä 2019!

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue