Kansainvälinen työjärjestö ILO hyväksyi yleissopimuksen väkivallan ja häirinnän torjumiseksi

Kansainvälinen työjärjestö hyväksyi yleissopimuksen väkivallan ja häirinnän torjumiseksi

ILOn yleissopimus ja sitä täydentävä suositus väkivallan ja häirinnän torjumiseksi työelämässä hyväksyttiin ILOn työkokouksessa 21.6. Se on ensimmäinen kansainvälinen sopimus, joka käsittelee työelämässä tapahtuvaa väkivaltaa ja häirintää. Tämä edistää etenkin naisten ja muiden väkivallalle ja häirinnälle alttiimpien asemaa työelämässä. Uusi yleissopimus hyväksyttiin hetkellä, jolloin ILO juhlii toimintansa sataa vuotta.

Ensimmäinen kansainvälinen sopimus, joka käsittelee työelämässä tapahtuvaa väkivaltaa ja häirintää.

Äänestyksessä kolmikantaisesti neuvoteltu yleissopimus ja suositus saivat laajan kannatuksen. Sopimuksen puolesta äänesti 439 ja vain seitsemän vastaan. Suomen työntekijät, hallitus ja työnantajat äänestivät yleissopimuksen puolesta. Esimerkiksi Tanskan ja Ruotsin työnantajat äänestivät sopimusta vastaan. Suosituksen puolesta äänesti 397 ja 12 vastaan. Suomen työnantajat äänestivät suositusta vastaan. Osa äänesti myös tyhjää.

Naisiin ja miehiin kohdistuvan väkivallan ja häirinnän torjunta työelämässä on ollut jo pitkään kansainvälisen työjärjestön agendalla. Sopimusta käsiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2018 ILOn työkonferenssissa.

Kaikilla on oikeus työelämään ilman väkivaltaa ja häirintää

Mitä sopimus sitten sisältää? Kaikilla on oikeus työelämään ilman väkivaltaa ja häirintää. Sopimus suojelee työntekijöitä riippumatta siitä, mikä heidän sopimussuhteensa on. Myös harjoittelijat, työnhakijat ja kotityöntekijät ovat sen piirissä. Sopimus kattaa psyykkisen, psykologisen, seksuaalisen ja taloudellisen väkivallan sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan ja häirinnän. Suoja koskee myös työmatkoja, matkoja kotoa töihin ja työhön liittyvää kommunikointia. Työnantajan on myös huomioitava ja pyrittävä vähentämään kotona tapahtuvan väkivallan vaikutuksia työelämään.

Yleissopimus tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun kaksi jäsenvaltiota on ratifioinut sen. Suosituksessa, joka ei ole oikeudellisesti sitova, annetaan ohjeita siitä, miten yleissopimusta voi soveltaa.

Juhlavuoden kansainväliseen työkonferenssiin osallistui yli 5 700 edustajaa, jotka edustivat hallituksia, työntekijöitä ja työnantajia ILOn 187 jäsenvaltiosta. Konferenssi hyväksyi myös juhlavuoden julistuksen työn tulevaisuudesta ja käsitteli 24 sopimuksen noudattamista koskevaa maatapausta, joiden käsittelyyn STTK vaikutti yhdessä muiden pohjoismaiden työntekijäjärjestöjen kanssa.

Lisätietoja: lakimies Hannele Vettainen, hannele.vettainen@sttk.fi

Lue lisää aiheesta:

ILOn uutinen uudesta sopimuksesta ja suosituksesta.
Yleisopimusta valmistelleen komitean sivut, mistä mm. äänestystulokset ja hyväksytty sopimus.
Uutinen ILO:n 100-vuotisjulistuksesta.

Kansainvälinen työjärjestö 100 vuotta – ILOn juhlavuoden työkonferenssi alkaa

Ajankohtaista

15.10.2021

Kysymyksiä ja vastauksia aluevaaleista

Lue
15.10.2021

Etätyösuositus päättyy – miten työpaikoilla nyt voidaan?

Lue
14.10.2021

SuPerin kysely: Varhaiskasvatuksen lääkehoidossa on vakavia puutteita – lähihoitajat ja lastenohjaajat huolissaan lasten lääkehoidon turvallisuudesta

Lue
11.10.2021

Määräaikaiset työsuhteet ongelmana nuorisotyössä

Lue
11.10.2021

STTK patistaa suomalaisia ottamaan koronarokotteen

Lue
11.10.2021

Luottamusmiesten työssä onnistuminen vaatii laajapohjaista yhteistyötä

Lue
10.10.2021

Pidetään mielen hyvinvoinnista huolta joka päivä

Lue
8.10.2021

Ammattiyhdistys Nousu liittyy Ammattiliitto Pron jäsenyhdistykseksi 1.1.2022 alkaen

Lue