ILO

ILO (International Labour Organization) on YK:n alainen kansainvälinen työjärjestö, joka luo kansainvälisiä työelämän yleissopimuksia ja suosituksia sekä valvoo ja tukee jäsenmaitaan sopimusten noudattamisessa. ILOssa on yhteensä 187 jäsenmaata.

Rakenteeltaan ja toiminnaltaan ILO on kolmikantainen eli työntekijä- ja työnantajajärjestöjen edustajat osallistuvat järjestön työhön tasavertaisina valtioiden hallitusten edustajien kanssa. Kansainvälinen työkonferenssi on ILOn ylin päättävä elin. Se kokoontuu joka kesä, ja siellä päätetään yleissopimusten ja suositusten hyväksymisestä sekä asetetaan ILOn hallintoneuvosto.

STTK on työ- ja elinkeinoministeriön alaisen ILO neuvottelukunnan ja sopimusjaoston jäsen. STTK osallistuu ILOn sopimusten ja suositusten noudattamisen valvontaan ja kehittämiseen ja vaikuttaa yhdessä muiden jäsenmaiden työntekijöiden edustajien kanssa työlainsäädäntöön kansainvälisellä tasolla.

Blogi

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Ville Kirvesniemi | 17.6.2024

Hoivatyötä tehdään maailmalla virallisesti ja epävirallisesti, palkkatyönä ja palkatta. Palkkojen osalta hoivatyö kuuluu usein matalapalkkatöihin. ILOn raportista ilmenee,... Lue lisää

Lausunto

Kansainväliselle työjärjestölle (ILO) vuonna 2024 annettavat raportit ratifioitujen yleissopimusten soveltamisesta

Ville Kirvesniemi | 30.5.2024

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteinen lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Yleissopimus nro 105 Pakkotyön poistaminen (1957) Suomen työelämässä on... Lue lisää

Blogi

Työrauhapaketin valmistelu oli arvoton näytelmä 

Minna Ahtiainen | 13.5.2024

Työrauhapaketin valmistelu ei toteuttanut hyvän lainvalmistelun periaatteita, eikä ole kaikilta osin sopusoinnussa Suomen kansainvälisten sopimusten kanssa. Työmarkkinoiden politisoituminen... Lue lisää

Kirvesniemi, Ville

Ville Kirvesniemi | 8.1.2024

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden asiantuntija. , ville.kirvesniemi@sttk.fi, 040 681 8312,

Lausunto

Kansainväliselle työjärjestölle (ILO) annettava raportti ratifioimattomista yleissopimuksista ja suosituksista (ILOn perussäännön 19 artikla)

Inka Douglas | 11.12.2023

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteinen lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Suositus nro 25, joka koskee tasa-arvoisuuden noudattamista oman maan... Lue lisää

Lausunto

Lausunto työrauhalainsäädännön kehittämisestä

Minna Ahtiainen | 5.12.2023

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteinen lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Lausunnon pääkohdat Yleiset huomiot Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusia rajoituksia... Lue lisää