SuPer: Turvallisen lääkehoidon edellytyksistä on huolehdittava

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavolan mielestä kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä on oltava riittävästi koulutettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä toteuttamassa lääkehoitoa ja seuraamassa sen vaikutuksia. Tänään vietetään kansallista Lääkehoidon päivää teemalla Tunnetko lääkehoitosi tavoitteet?

SuPer pitää tärkeänä, että kaikilla lääkehoitoa toteuttavilla hoitajilla on voimassa olevat lääkehoitoluvat, jotka ovat tärkeä osa osaamisen varmistamista ja potilasturvallisuutta.
Lääkehoidon toteuttamien on oleellinen osa hoitajien työtä. Hoitajilla on oltava hyvät, turvalliset olosuhteet ja työkalut lääkehoidon toteuttamiseen. Yhtä tärkeää on ymmärtää lääkehoidon merkitys osana hoidon kokonaisuutta.

Rationaalisen eli järkevän ja asianmukaisen lääkehoidon toteutumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että lääkehoitoa toteuttaa koulutettu hoitaja, joka ymmärtää lääkehoidon vaikutusten seurannan merkityksen.

Varhaiskasvatuksessa lääkehoidon vaikutusten seuranta kohdistuu pitkäaikaissairautta kuten diabetesta, astmaa tai epilepsiaa sairastaviin lapsiin. Lähihoitajat ovat siellä suurin yksittäinen terveydenhuollon ammattihenkilöiden ryhmä, joka toteuttaa ja seuraa lääkehoidon vaikutuksia.

Väestön ikääntyessä lääkehoidolla on merkittävä rooli toimintakyvyn säilymisessä. Hoitajan rooli lääkehoidon vaikutusten seurannassa korostuu, kun sen toteuttaminen hoito-ohjeiden mukaisesti vaikeutuu. Koulutetut hoitajat ovat osana moniammatillisia tiimejä sitouttamassa ja ohjaamassa lääkkeiden käyttäjät oikeaan ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön. He myös varmistavat, että potilas tuntee lääkehoitonsa tavoitteet. Tämä edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, luotettavaa lääketiedon tuntemusta ja riittävästi aikaa potilaan kohtaamiseen. Potilas on kohdattava yksilöllisenä, tasavertaisena ja aktiivisena päätöksentekoon osallistuvana kumppanina.

Monilääkityt ja ikäihmiset ovat erityisen alttiita lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutuksille. Viime aikoina hoivakodeissa ja kotihoidossa lääkehoitoa ovat olleet toteuttamassa muutkin kuin siihen koulutetut. Heillä ei voi olla osaamista lääkehoidon vaikutusten seurantaan, eikä taitoa havainnoida ja reagoida voinnissa tapahtuviin muutoksiin oikea-aikaisesti.

Kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä muissa lääkehoitoa toteuttavissa toimintayksiköissä, kuten päiväkodeissa ja kouluissa, tulisi olla toimintayksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma. Suunnitelma ohjaa lääkehoidon käytäntöjä ja on osa laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmaa tai omavalvontasuunnitelmaa.

SuPeriin kuuluu yli 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin asiantuntija Elina Ottela, 050 435 8409
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085

Ajankohtaista

26.5.2023

Vapaan sivistystyön leikkaukset pahentaisivat osaajapulaa

Lue
26.5.2023

SuPer: Henkilöstömitoitus on yksi ratkaisu hoitajapulaan

Lue
26.5.2023

SuPer: Työnantajan toimet siirtävät lakon vaikutukset muihin kuin lakossa oleviin yksiköihin

Lue
26.5.2023

ETUC teki henkilövalintoja

Lue
26.5.2023

Jäsenkysely: Kolme neljästä yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelevistä pohtii työpaikan vaihtamista julkiselle puolelle, jos sektoreiden välinen palkkaero ei häviä

Lue
25.5.2023

STTK:n Palola ETUC:n kongressissa: Hybridikokoukset luovat laajat osallistumismahdollisuudet Euroopan ay-väelle

Lue
25.5.2023

Miksi ETUC on tärkeä STTK:laisille palkansaajille?

Lue
24.5.2023

STTK:n puheenjohtaja ETUC:n kongressissa: Vihreä siirtymä onnistuu, jos se koetaan oikeudenmukaiseksi

Lue