STTK: Työnantajan koulutuksen verovapaus ja T&K-verovähennys käyttöön työllisyyden tueksi

Yritysverotus

Toimihenkilöjärjestö STTK tukee valtiovarainministeri Petteri Orpon asettaman verotyöryhmän esitystä työnantajan maksaman koulutuksen verovapaudesta. Tämä on perusteltua elinikäisen oppimisen lisäämiseksi ja inhimilliseen pääoman investoimiseen kannustamiseksi.

Uudistettu T&K-vähennys lisäisi innovaatiotoimintaa ja yritysten kasvua

STTK on pettynyt, ettei työryhmä esitä tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvän verokannustimen käyttöönottoa. Uudistettu T&K-vähennys lisäisi innovaatiotoimintaa ja yritysten kasvua sekä työllistämismahdollisuuksia. Tässä tapauksessa on perusteltua poiketa laajasta veropohjasta, koska tuen hyödyt ovat kansantaloudellisesti merkittäviä. Myös tuorein Elinkeinoelämän keskusliiton investointikysely osoittaa T&K-investointien jäävän yhä jälkeen kiinteistä investoinneista.

– Lisävähennys on mahdollista toteuttaa hyödyntäen muiden maiden toimiviksi koettuja malleja esimerkiksi siten, että tuki vähentää heti kustannuksia tai, että tappiollisella yrityksellä olisi mahdollisuus saada verotukea. Tuki olisi vaikuttavin ja tehokkain, jos se kohdennetaan kasvaviin pk-yrityksiin, STTK:n johtaja Jukka Ihanus toteaa.

Suurituloisten veronkevennys ei lisäisi juurikaan työllisyyttä

STTK pitää tärkeänä, että verojärjestelmän progressiivisuus säilyy, jotta tuloeroja voidaan tasoittaa. STTK ei pidä tässä tilanteessa perusteltuna suurituloisimpien tuloverotuksen keventämistä tulonmuunnon hillitsemiseksi pääoma- ja ansiotulojen välillä.

Työn verotuksen kevennykset on ensisijassa kohdennettava ryhmiin, joiden työntarjontaan voidaan verotuksella vaikuttaa esimerkiksi lapsiperheisiin ja yksinhuoltajiin

– Ottaen huomioon valtion talouden rajoitetun liikkumatilan työn verotuksen kevennykset on ensisijassa kohdennettava ryhmiin, joiden työntarjontaan voidaan verotuksella vaikuttaa esimerkiksi lapsiperheisiin ja yksinhuoltajiin  Työryhmän esittämä suurituloisimpien tuloverotuksen kevennys ei lisäisi juurikaan työllisyyttä, Ihanus muistuttaa.

Listaamattomien ja listattujen yritysten verokohtelua yhtenäistettävä

Toimihenkilöjärjestö STTK katsoo, että tuottavuuden edistämiseksi listaamattomien ja listattujen yritysten maksamien osinkojen verokohtelua on yhtenäistettävä. STTK pitää oikean suuntaisena askeleena VM:n työryhmän esitystä listaamattomien yhtiöiden jakamien verohuojennettujen osinkojen laskennassa käytettävää nettovarallisuuden tuottoprosentin alentamista.

– Listaamattomien yritysten osinkoverojärjestelmä ei ota huomioon palvelualan yrityksiä tai muita yrityksiä, joissa nettovarallisuutta ei juuri ole. Tähän perusongelmaan VM:n yritysverotusta pohtinut työryhmä ei esitä ratkaisua. Suomen taloudessa on käynnissä rakennemuutos teollisuudesta palveluihin, joten on kasvava tarve uudistaa osinkoverotusta, Ihanus korostaa.

Suomen yhteisöverokanta on tällä hetkellä kilpailukykyinen

STTK katsoo, että Suomen yhteisöverokanta on tällä hetkellä kilpailukykyinen eikä sitä ole pakottavaa tarvetta alentaa verokilpailusta johtuen. Yritysverojärjestelmän selkeys ja sen kehittymisen johdonmukaisuus sekä toimeenpanon ennakoitavuus ovat myös investointeihin vaikuttava verotuksellinen kilpailukykytekijä.

– VM:n työryhmän esitys koulutusvähennyksestä luopumisesta on erikoinen, koska Työ- ja elinkeinoministeriö on vasta käynnistämässä kokonaisarviointia vuonna 2014 voimaantulleesta osaamisen kehittämisen toimintamallista. Mikäli vähennys nyt poistetaan, on palkansaajien oikeutta työssä tapahtuvaan osaamisen kehittämisen vastaavasti vahvistettava muilla toimin, Ihanus korostaa.

Lisätietoja: STTK:n johtaja Jukka Ihanus, puh: 050 463 9929

STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 17 jäsenliittoa ja noin 540 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.

Ajankohtaista

2.6.2023

Ay-maksujen verovähennys on säilytettävä

Lue
2.6.2023

Tehyn Rytkönen: Kaikilla oikeus turvalliseen aborttiin, ammattilainen ei voi valita asiakkaitaan

Lue
31.5.2023

SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola on paikalla lakkokohteessa 1.6.2023 klo 9:30

Lue
31.5.2023

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle hakusaarto ja keikkailukielto

Lue
31.5.2023

Uusia yksityisen sosiaalipalvelualan lakkovaroituksia hoivakoteihin ja lastensuojeluun

Lue
31.5.2023

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle määräaikainen, rajattu hakusaarto ja koko sopimusalaa koskeva määräaikainen keikkailukielto

Lue
31.5.2023

SuPer on antanut useita lakkovaroituksia yksityiselle sosiaalipalvelualalle ja julistanut hakusaarron ja keikkailukiellon

Lue
31.5.2023

Yksityisen sosiaalipalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu 14.6. asti – ohjeet jäsenille

Lue