STTK: Luottamusmiehen asemaa on vahvistettava

Paikallisen sopimisen edistämisessä luottamusmiehen rooli on erittäin merkittävä. Luottamusmiehen asema ei kuitenkaan ole niin vahva kuin sen pitäisi, jotta paikallinen sopiminen voisi aidosti edistyä.

Myös STTK:n viimeisin henkilöstöedustajabarometri osoittaa, että luottamusmiehen asemaa työpaikoilla on vahvistettava.
– Luottamuksen puute työnantajien ja henkilöstön välillä vaikeuttaa luottamusmiehen asemaa ja neuvottelujen etenemistä työpaikalla. Ongelmia on erityisesti tiedonsaannissa, sillä barometrin perusteella peräti kolmannes luottamushenkilöistä saa työnantajalta tietoa heikosti. Puutteellisin tiedoin asioista on mahdoton sopia. Luottamusmiehet kaipaavat myös koulutusta neuvotteluosaamisen parantamiseksi, STTK:n johtaja Katarina Murto toteaa.

STTK hämmästelee työnantajien nihkeää asennetta luottamusmiehiin työyhteisön kehittäjänä ja vuoropuhelun vahvistajana.
– Henkilöstön näkemyksiä päätösten valmistelussa huomioidaan huonosti eikä luottamusmies tai henkilöstö ole juurikaan mukana työpaikan kehittämisessä. Työyhteisön yhteinen kehittäminen vahvistaisi henkilöstön sitoutuneisuutta ja motivaatiota sekä kirkastaisi yhteisiä tavoitteita, Murto uskoo.

Viimeisimmän toimihenkilöbarometrin perusteella viidesosa STTK-laisista työpaikoista on ilman luottamusmiestä.
– Haaste on työpaikkojen pieneneminen. Mitä pienempi työpaikka, sitä harvemmin valitaan luottamusmies. Luottamusmiestä voidaan kuitenkin pitää työnantajalle tärkeänä neuvottelukumppanina, sillä työehtosopimuksen ja työlainsäädännön perusteet tuntevan edustajan kanssa asioista on helpompi saavuttaa oikeudenmukaisempia ja tasaveroisempia ratkaisuja.

STTK:n Aula Researchilla vielä julkaisemattoman selvityksen perusteella työelämä näyttäytyy koko ajan kiireisempänä ja vaativampana, ja tehokkuutta maksimoidaan yhä enemmän. Samanaikaisesti koetaan, että työelämä ei ole tasa-arvoinen, palkitseva eikä joustava.
– Näiden käsitysten toivoisi herättävän työnantajat näkemään avoimemman vuoropuhelun ja luottamuksen merkitys. Tässä luottamusmies on suorin linkki työntekijöiden ja työnantajien välillä, Murto korostaa.

STTK aloittaa podcast-keskustelujen sarjan

STTK:n edunvalvonnan visio on reilumpi työelämä. Toukokuun teema on luottamushenkilöiden asema erityisesti paikallisen sopimisen edistämisessä. Teeman puitteissa aihetta käsitellään monipuolisesti muun muassa STTK:n edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä sekä viestintävälineissä. Teemaan liittyvä hashtag somessa on #luottamus

STTK käynnistää myös uuden Podcast-keskustelujen sarjan. Ensimmäisessä keskustelussa Nordean pääluottamusmies Paula Hopponen ja Katarina Murto keskustelevat luottamusmiehen työstä, sen haasteista ja siitä, mikä työssä kannustaa. Hopponen kertoo myös, miten esimerkiksi Nordean Panama-papereiden kaltainen yrityksen kriisi vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen.

Kuuntele STTK:n Podcast-keskustelu: Miten luottamuksen ilmapiiri syntyy?

Lisätietoja STTK:ssa: Johtaja Katarina Murto, puhelin 050 568 9188.

Henkilöstöedustajabarometristä työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen, puhelin 040 545 0631.

Barometri STTK:n verkkosivuilla

Ajankohtaista

25.9.2023

SAK:n, Akavan ja STTK:n asiantuntijat: Kestävän kehityksen tavoitteet liukumassa tavoittamattomiin

Lue
25.9.2023

Eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistukset vuosina 2024-2027

Lue
25.9.2023

Suomen Konepäällystöliitto ja sen jäsenet osallistuvat palkansaajajärjestöjen mielenilmauksiin

Lue
25.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 28. syyskuuta

Lue
25.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 27. syyskuuta

Lue
22.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 26. syyskuuta

Lue
22.9.2023

Huoli toimeentulosta on opiskelijan stressi

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro valmistautuu mielenilmauksiin

Lue