STTK: Suomen talous tarvitsee tuottavuusloikan

Talouspolitiikka

Suomen kustannuskilpailukyky on hitaasti paranemassa useiden vuosien alamäen jälkeen. Maltilliset palkkaratkaisut ovat edistäneet Suomen aseman paranemista suhteessa euroalueen muihin maihin, erityisesti Saksaan.
– Heikko tuottavuuden kehitys on Suomen huolenaihe. 2000-luvun alkupuolella Suomi oli vielä tuottavuuskehityksessä eurooppalainen mallimaa, mutta nyt muissa euroalueen maissa tuottavuus työntekijää kohden kohoaa hieman Suomea nopeammin. Suomen kustannuskilpailukyvyn kannalta juuri tuottavuus pitää saada kasvamaan nopeammin, STTK:n ekonomisti Seppo Nevalainen toteaa.

Matalan tuottavuuskehityksen taustalla on heikon suhdannetilanteen lisäksi vanhan tuottavuusveturin eli elektroniikkateollisuuden katoaminen Suomesta.
– Muiden toimialojen ja erityisesti palvelualojen pitää pystyä nostamaan tuottavuuttaan. Yritysten pitäisi panostaa enemmän tuottavuutta kehittäviin investointeihin sekä tutkimus- ja tuotekehitykseen. Vain näin kaivattu tuottavuusloikka toteutuu, Nevalainen arvioi.

Viime vuosi oli inflaation osalta poikkeuksellinen, kun kuluttajahinnat alenivat -0,2 prosenttiyksikköä. Viimeksi näin kävi vuonna 1955. Erityisesti öljyn hinnan lasku selittää hintojen laskua.
– Palkansaajien nimellistulot kehittyvät vaatimattomasti vuonna 2016 mutta matalan inflaation, verotuksen pienen keventymisen ja työllisyyden paranemisen ansiosta palkansaajien ostovoima kuitenkin lisääntyy noin prosentin.

Palkansaajien tulonmuodostus on keskeisessä asemassa kotimaisen kysynnän ja sen myötä taloudellisen aktiviteetin kannalta. Palkkojen osuus suhteutettuna kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin on viime vuosina ollut noin 75 prosenttia.

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta (tukuseto) tarkastelee kaksi kertaa vuodessa ansioiden, hintojen, kilpailukyvyn ja palkansaajien ostovoiman kehitystä ja
kehitysnäkymiä. Toimikuntaan kuuluu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ekonomisteja ja valtiovarainministeriön virkamiehiä. Tulo- ja kustannuskehitystoimikunta julkaisi raporttinsa 5.2.

Raportti löytyy sivuilta http://vm.fi/julkaisu?pubid=9101

Lisätietoja STTK:ssa:
Ekonomisti Seppo Nevalainen, puhelin 0400 798 958
Elinkeinoasioiden päällikkö Antti Aarnio, puhelin 0400 381 634

Ajankohtaista

23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue
21.9.2022

SuPerin Paavola: Valtion on tuettava myös lähihoitajien osaamisen varmistamista ja korvattava työelämässä oppimisen kustannukset työpaikoille

Lue
20.9.2022

SuPerin Paavola: Pakkolaki ei poista hoitajapulaa mutta teki päättäjille selväksi miten tärkeää työtä hoitajat tekevät

Lue
20.9.2022

SuPer ja Tehy eivät aloita käräjäoikeuden kieltämää lakkoa Helsingin kotihoidossa

Lue
20.9.2022

Tehy: Hoitajat eivät unohda, pakkotyölaki jättää syvät haavat 

Lue
19.9.2022

SuPer edistää kotihoitoon kohdistuvaa joukkoirtisanoutumista

Lue
19.9.2022

Suomen digitaalinen kompassi, 2. luonnos

Lue