Nuorten Eläkeneuvotteluista askeleet työelämän tulevaisuuteen

Nuoret työelämässä

Nuorten eläkkeet turvattava – siksi nuorten ääntä on kuultava myös työura- ja eläkekeskustelussa.

Nuorten Eläkeneuvotteluiden tulos on julkistettu. Sitoutumattomien nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen työura- ja eläkeratkaisuissa vaaditaan rohkeita ja vastuullisia päätöksiä. Nuoret haluavat kantaa vastuuta tulevaisuudestaan – siksi nuorten ääntä on kuultava myös työura- ja eläkekeskustelussa.

Eläkejärjestelmän tulee kestää myös tuleville sukupolville

Jokainen uusi sukupolvi tulee elämään ja tekemään töitä pidempään kuin edeltäjänsä. Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus edellyttää, että eläkejärjestelmä kestää myös tuleville sukupolville. Tämän vuoksi päätökset, joilla varmistetaan eläkejärjestelmän kestävyys, on tehtävä meneillään olevissa työura- ja eläkeneuvotteluissa. Pitkän työuran tekeminen edellyttää työhyvinvointia ja sitä, että työelämän rakenteet joustavat yksilön tarpeiden mukaan. Tämän vuoksi Nuorten Eläkeneuvotteluissa esitetään toimenpiteitä koko työuran ajalle.

Neuvottelutuloksessa esitetään, että toimivasta työeläkejärjestelmästä pidetään kiinni. Eläkemaksuja ja työeläkkeen alaikärajaa korotetaan ja samalla sovitaan sitovasti toimenpiteistä työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistämiseksi. Alinta eläkeikärajaa nostettaessa elinaikakertoimen vaikutusta kevennetään ja karttumien tasoa tarkastellaan, jotta järjestelmä on sukupolvinäkökulmasta oikeudenmukainen. Alimman eläkeiän molemmin puolin on jatkossakin kannustimia, jotka tekevät työnteosta kannattavaa.

Työelämän rakenteiden ja eläkejärjestelmän joustavuus on keino pidentää työuria. Työssä jaksamisesta pidetään huolta mahdollistamalla työmäärän muutokset, esimerkiksi osa-aikaeläkkeen ja osa-aikaisen työn avulla. Työkyvyn pohja rakennetaan jo nuoruudessa, joten myös nuorten jaksamisesta pidetään huolta. Hyvinvointi on paras tapa luoda tuottavuutta.

Työnteon tulee olla kannattavaa kaikissa tilanteissa

Työnteon tulee olla kannattavaa kaikissa tilanteissa. Tämän takia muun muassa työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista on helpotettava. Suomen on oltava houkutteleva maa työskennellä myös ulkomaalaisille. Maahanmuuttajien työllistymiseen panostetaan. Suomi tarvitsee lisää työpaikkoja ja siksi ensimmäisen työntekijän palkkaamista tuetaan. Järjestelmän tasa-arvoisuuden vuoksi vanhemmuudesta syntyvät kustannukset jaetaan tasan kaikkien työnantajien kesken. Vanhempainvapaa jaetaan vanhempien kesken 6+6+6-mallin mukaisesti.

Työuran alkupäähän Nuorten Eläkeneuvottelutuloksessa esitetään ratkaisuksi parempaa ohjausta nivelvaiheissa. Joustavat opiskelumenetelmät tukevat nopeaa töihin pääsyä työuran kaikissa vaiheissa. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on olennainen osa nopeampaa työelämään siirtymistä. Elinikäiseen oppimiseen sekä täydennys- ja uudelleenkoulutukseen panostetaan.

Allekirjoittaneet järjestöt haluavat olla mukana päättämässä tulevaisuudesta ja ovat koonneet yhteen ehdotuksensa työurien pidentämiseen Nuorten Eläkeneuvotteluissa. Tulokset ovat luettavissa kokonaisuudessaan Nuorten Eläkeneuvotteluiden virallisella Facebook-sivulla (www.facebook.com/nuortenelakeneuvottelut). Keskustelua voi käydä myös aihetunnisteella #eläke.

Nuorten Eläkeneuvotteluiden tulokset julkaistiin ma 28.4. Kansallissalissa pidetyssä julkistamistilaisuudessa.

Nuorten Eläkeneuvotteluihin osallistuivat seuraavat sitoutumattomat nuoriso- ja opiskelijajärjestöt:

Akavan opiskelijat: Jouni Markkanen, p. 040 542 9514
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry: Eero Rämö, p. 040 539 2737
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS: Cia Laine, p.044 277 8669
Opiskelijoiden Liikuntaliitto: Joonas Kinnunen, p. 044 780 0215
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry: Saku Jokisalo, p. 040 564 0928
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry: Musa Jallow p. 044 082 4221
SAK nuoret: Ari Wigelius, p. 040 831 9007
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry: Mikkel Näkkäläjärvi, p. 050 389 1005
Suomen Lukiolaisten Liitto: Otto Ahoniemi, p. 040 419 5707
STTK-opiskelijat: Mikko Valtonen, p. 040 548 7938
Suomen Ylioppilaskuntien Liitto (SYL) ry: Piia Kuosmanen, p. 044 906 5007

Lue myös: Nuorten eläkeneuvottelut – neuvottelutulos

Ajankohtaista

17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue
16.5.2024

Puheenjohtaja Antti Palola: Suomi tarvitsee menestyäkseen osaamista

Lue
16.5.2024

Edustajiston puheenjohtaja Kristiina Lindroos: Tarvitaan vaikuttavampaa ja tiiviimpää yhteistyötä

Lue