Eriarvoisuuden kasvu haittaa talouskasvua

Kevään 2013 STTK:n toimihenkilöbarometriin vastanneista toimihenkilöistä 4/5 oli sitä mieltä, että kansalaisten väliset tuloerot ovat Suomessa nykyisellään liian suuria.  Vuonna 2008 alkanut talouskriisi ei ole pysäyttänyt tuloerojen kasvua vaan päinvastoin. OECD:n tilastojen mukaan kaikissa maissa huipputuloisten tulot ovat kasvaneet eniten. Tuloerot ovat yhä suuremmat.

Taloustieteilijöiden suhtautuminen tuloeroihin on ollut perinteisesti aika pragmaattinen, talouden kasvaessa tuloerot lisääntyvät. Kärjistäen, viesti on ollut: älkää välittäkö tuloerojen kasvusta kunhan kakku vain kasvaa.  Keskittykää kakun leipomiseen.

Tuloerojen lisääntymisen haitallisia vaikutuksia on alettu huomioimaan enemmän

Viime vuosina tuloerojen lisääntymisen haitallisia vaikutuksia on alettu pohtia tarkemmin. Tutkijat ovat alkaneet painottaa, että useimpien maiden tuloerot ovat nykyisin niin suuria, että niiden supistaminen olisi kansan- ja julkistalouden näkökulmasta tärkeää. Kansainvälisten talousjärjestöjen IMF:n ja OECD:n piiristä on kuulunut uudenlaisia viestejä siitä, että oikeudenmukaisuudella on itse asiassa tärkeä talouskasvua tukeva ja ylläpitävä merkitys.

Tutkijat ovat alkaneet painottaa, että useimpien maiden tuloerot ovat nykyisin niin suuria, että niiden supistaminen olisi kansan- ja julkistalouden näkökulmasta tärkeää.

Eriarvoisuuden vähentämistä ei nähdä tärkeänä pelkästään poliittisesta ja sosiaalipoliittisesta näkökulmasta vaan välttämättömänä talouskasvun ylläpitäjänä. Esimerkiksi IMF:n tutkimuksissa on todettu, että tasa-arvoiset yhteiskunnat pystyvät ylläpitämään eriarvoisia yhteiskuntia pidempään korkean talouskasvun jaksoja ja ne myös toipuvat talouden taantumista eriarvoisia yhteiskuntia nopeammin.

Me suomalaiset elämme yhdessä maailman tasa-arvoisimmasta yhteiskunnista. Tuloerot ovat kansainvälisesti vertaillen kohtuulliset, mutta ovat kiistatta kasvussa, kovalla vauhdilla. Oletan, että juuri se huolettaa toimihenkilöbarometriin vastanneitakin. Palkansaajien tutkimuslaitoksen tuoreessa tutkimuksessa todetaankin, että köyhyys on Suomessa kroonistunut, erityi­sesti köyhyydestä ir­taantuminen on vaikeutunut. Jos olet köyhä, pysyt entistä todennäköisemmin köyhänä myös tulevaisuudessa.

Köyhyys on Suomessa kroonistunut, erityi­sesti köyhyydestä ir­taantuminen on vaikeutunut.

Epävakaiden talousnäkymien myötä Suomessakin lisääntyvät puheet siitä, että tuloerojen on annettava kasvaa, sillä se kuuluu talouskasvuun, eikä sille voi mitään. Väärin. Tuloerojen kasvaminen palvelee hetkellisesti vain huipputuloisia, mutta nakertaa pienituloisten ja suuren keskiluokan luottamusta yhteiskuntaan pitkällä aikavälillä. Jos luottamus heikkenee, talouskasvun edellytykset heikkenevät.

Tuloerojen kasvu nakertaa pienituloisten ja suuren keskiluokan luottamusta yhteiskuntaan pitkällä aikavälillä. Jos luottamus heikkenee, talouskasvun edellytykset heikkenevät.

Ay-liike luo edellytyksiä talouskasvulle rakentamalla luottamusta yhteiskuntaan. Mutta se toimii myös vastavoimana tuloerojen kasvulle. Kansainväliset vertailut osoittavat, että maakohtaiset tuloerot ovat kaikkein pienimmät niissä maissa, joissa on vahva ay-liike. Vastavoimalle on kysyntää myös tulevaisuudessa.

***

Pelkän johdon palkitseminen on hölmöläisen hommaa

STTK:n Antti Palola: Tuloverotuksen kevennyspuheet populismia, tuloerojen kasvua hillittävä

Ajankohtaista

20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue
17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue