Fackliga ledare sammanträdde för att utvärdera regeringens reformer inom arbetslivet och den sociala tryggheten

Ordförandena för de fackförbund som hör till centralorganisationerna FFC:s, Akavas, STTK:s arbetsutskott samt centralorganisationernas ledningsgrupper har i dag sammanträtt för att utvärdera de reformer som statsminister Petteri Orpos regering planerar inom arbetslivet och den sociala tryggheten.

Regeringen planerar betydande försämringar av arbetstagarnas ställning, det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa och också i större utsträckning den sociala tryggheten. Regeringen planerar också begränsningar i förhandlingssystemet och strejkrätten.

─ Regeringen förändrar med kraft den finländska arbetsmarknaden och gör det enbart till förmån för arbetsgivarna. Det oroar löntagarna på bred front över organisationsfältet. Ensidiga förändringar som drivs igenom med kraft är inte hållbara. De försvagar förtroendet och den långsiktiga utvecklingen på arbetsmarknaden, bedömer FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

De mål som har skrivits in i regeringsprogrammet har väckt stor oro inom fackförbunden.

─ Regeringens metoder skulle öka osäkerheten på arbetsmarknaden och de sociala problemen. Det är nödvändigt att analysera situationen tillsammans och fundera över hur vi kan påverka så att sysselsättningen, arbetslivskvaliteten och arbetsproduktiviteten stärks och inte försvagas. Inom Akava vill vi i första hand gå vidare i samförstånd och genom att avtala. Vi bedömer hur situationen utvecklas tillsammans med våra förbund och beslutar om egna och eventuella gemensamma åtgärder vid behov, konstaterar ordförande Maria Löfgren.

Regeringen har motiverat arbetsmarknadsreformerna med att statsfinanserna ska förbättras.

─ Reformerna inom arbets- och sociallagstiftningen räddar inte statens ekonomi. När regeringen också vill binda den maximala lönejusteringsnivån vid medling till de höjningar som exportbranscherna har nått, så skulle man ingripa i fackförbundens fria förhandlingsrätt och cementera de ojämställda löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade branscher. Det här godkänner STTK inte, säger ordförande Antti Palola.

Mötet mellan fackförbundens ordförande och centralorganisationernas ledning hölls på Hanaholmen i Esbo.

Mer information:
ordförande Jarkko Eloranta, SAK, intervjuförfrågningar genom kommunikationschef Marjo Pihlajaniemi tel 0400 969 633
ordförande Maria Löfgren, Akava, tel 040 568 2798
orförande Antti Palola, STTK, tel 040 509 6030

Senaste artiklarna

13.6.2024

STTK önskar samarbete med nya europaparlamentariker

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik