FFC, Akava och STTK: Finland bör stödja EU:s stimulanspaket

Löntagarcentralorganisationerna FFC, Akava och STTK betonar att konsekvenserna kan bli allvarliga om EU:s stimulanspaket fälls i Finland. Om paketet förkastas skulle det sannolikt uppstå marknadstumult som leder till att arbetstillfällen försvinner och vår viktigaste exportregion, unionens inre marknad, lamslås. Organisationerna påpekar att redan det att man åstadkom paketet hade en lugnade effekt på marknaden och har ingett hopp åt världsdelen som har drabbats hårt av coronaviruset.

Behandlingen av stimulanspaketet handlar inte bara om ett paket. Om riksdagen förkastar paketet skulle vi oundvikligen hamna i den yttersta kretsen inom EU. Organisationerna påpekar att det under de närmaste åren kommer det att fattas ett antal stora beslut på unionsnivå, bland annat om klimatet, ekonomin, handelspolitiken och många andra frågor som är viktiga för oss. För att driva de här frågorna behövs brett samarbete.

Det är också skäl att komma ihåg att unionens fleråriga budget för åren 2021–2027 är kopplad till återhämtningspaketet. Om paketet förkastas skulle vi samtidigt försätta till exempel EU:s strukturfonder samt utbildnings- och forskningsprogram i en osäker position.

– EU:s stimulanspaket blickar mot framtiden och skapar ny hållbar tillväxt. Paketet främjar kraftigt till exempel digitalisering, kunnande och cirkulär ekonomi, som skapar nya arbetstillfällen och konkurrenskraft på den globala marknaden. Innehållet i paketet är inte perfekt, men beslut som fattas i en grupp är alltid kompromisslösningar, betonar löntagarorganisationerna.

För Finland är EU en omfattande helhet, med vars hjälp vi bland annat har fri rörlighet. EU är ett fredsprojekt och vår viktiga röst i globala frågor. En bred majoritet av finländarna stöder medlemskapet och det europeiska samarbetet. FFC, Akava och STTK betonar att vi inte får äventyra dessa värden.

Mer information:
Jarkko Eloranta, ordförande för FFC (intervjuer kan bokas via kommunikationschef Marjo Pihlajaniemi, tfn 0400 969 633)
Sture Fjäder, ordförande för Akava, tfn 0400 609 717
Antti Palola, ordförande för STTK, tfn 040 509 6030

Senaste artiklarna

8.6.2023

STTK:s svar på SFP:s partidagsmotioner

8.6.2023

Finländarna förhåller sig negativare till den gröna omställningen än befolkningen i de övriga nordiska länderna

6.6.2023

Ställningstagande: Heltäckande terminsavgifter skulle minska antalet internationella experter i Finland

31.5.2023

STTK:s ordförande vid vårrepresentantskapet: Den omgång av arbetsmarknadsförhandlingar som avslutas medför endast en temporär lättnad av köpkraftsbekymren

15.5.2023

Arbetsmarknadens centralorganisationer: Delat familjeansvar ökar välbefinnandet i arbetet och jämlikheten i arbetslivet

9.5.2023

STTK: För att bemöta Finlands utmaningar behövs en handlingskraftig och samarbetsfokuserad regering

3.5.2023

NFS styrelse välkomnar nordisk trepartsdialog om grön och rättvis omställning

3.5.2023

Den avgiftsfria tjänsten Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare