– Blockpolitiken har varit förödande för Sverige, säger Sveriges nye arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

Eva Nordmark

– Det ligger många tuffa uppgifter på mitt bord, erkänner Sveriges nye arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, som nyligen lämnade posten som TCO-ordförande för att återvända till politiken och socialdemokraterna.

Eva Nordmark var på 1990-talet rekordung socialdemokratisk riksdagskvinna, men gick ur partiet när hon inledde sin karriär inom den politiskt obundna tjänstemannarörelsen för 20 år sedan. Mitt enda mandat kommer från fackets medlemmar, sa hon 2011 inför valet av henne som TCO-ordförande.

Nu återvänder hon till politiken i en tid när de rödgröna ministrarna styr på ett regeringsunderlag som svider i skinnet på många trogna socialdemokrater och har lett till kraftiga protester i de fackliga leden.

– Det är ingen hemlighet att jag som TCO-ordförande varit kritisk till förslagen om förändringar i arbetsrätten, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark till STTK.

I dag styrs Sverige av en rödgrön regering med stöd av de båda mittenpartierna Centern och Liberalerna. För att samla ett tillräckligt stort regeringsunderlag genomförde statsminister Stefan Löfven acceptera långtgående kompromisser de två relativt små borgerliga partierna.
Resultatet, det så kallade januariavtalet, innehåller hårdsmälta delar som en kontroversiell reformering av Arbetsförmedlingen, ingrepp i arbetslöshetsförsäkringen och förändringar av arbetsrätten.

– När jag fick frågan om att bli arbetsmarknadsminister gjorde jag en ordentlig genomgång av januariavtalet och funderade igenom den kritik som jag hade riktat mot överenskommelsen. Jag övervägde om jag var beredd att ta ansvar för detta.

En positiv sida av januariavtalet är att partier från båda de politiska blocken står bakom uppgörelsen, enligt Nordmark. Under många år har rikspolitiken präglats av kampen om röster mellan det rödgröna blocket och de borgerliga allianspartierna.

– Blockpolitiken har varit förödande för Sverige. Vi behöver mer kompromisser och blocköverskridande samarbete. Januariavtalet är en rad kompromisser.
I två dagar funderade Eva Nordmark innan hon svarade ja till Stefan Löfven.
– Jag kände att jag vill försöka ta ansvar för dessa kompromisser.

Men Eva Nordmark ser också en spännande utmaning i posten som arbetsmarknadsminister.
– Jag brinner för arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågorna, inte minst möjligheten att kunna ställa om under ett yrkesliv och tillvarata de möjligheter som ligger i teknikutveckling och en grön omställning.
– I grund och botten handlar det om jobben, att den enskilde kan försörja sig och sin familj, trivas och känna arbetsglädje och utvecklas.

En av de svåraste frågor som hennes företrädare Ylva Johansson lämnade kvar i tjänsterummet när hon åkte till Bryssel för att bli EU-kommissionär var reformeringen av Arbetsförmedlingen.
Privata aktörer ska helt ta över vägledningen av de arbetssökande till jobb, den så kallade matchningen.

Inledningen på reformen har varit mycket smärtsam för de över tiotusen anställda på myndigheten. I ett första steg har 4 500 av dem varslats om uppsägning och därefter har myndigheten beslutat om stängning av 130 kontor runt om i landet.

Eva Nordmark är sparsam och försiktig med kommentarer om reformeringen av Arbetsförmedlingen, som också ska ha en ny generaldirektör när förordnandet för den nuvarande löper ut i mars nästa år.

– Om en månad ska myndigheten rapportera till mig om de uppdrag den fått av regeringen med anledning av det fortsatta reformarbetet. Den delen är viktig för mig. Jag kommer också vara djupt involverade i rekryteringen av en ny generaldirektör till myndigheten.

Den nya Arbetsförmedlingen blir en samordnande och övervakande myndighet. Den ska göra prognoser över utvecklingen på arbetsmarknaden och samarbeta med kommuner i lokala arbetsmarknadsfrågor.

Myndigheten sköter även i fortsättning inskrivningen av arbetssökande och kontroller dem, samt bedömningen av vilka individer som behöver extra stöd.

Myndigheten ska också upphandla, certifiera och kontrollera de privata aktörer som hädanefter ska sköta matchningen av arbetssökande mot lediga jobb. Det handlar om många hundra aktörer.
Under Eva Nordmarks tid som TCO-ordförande var centralorganisationen mycket skeptisk till det planerade systemet. Organisationen framhöll att ”forskningsstödet är svagt för att en privatisering av matchningsverksamheten skulle vara mer kostnadseffektiv eller ge fler jobb. På sin höjd tycks det som att externa leverantörer inte producerar sämre kvalitet jämfört med offentliga”.

Varför skulle privata aktörer lyckas bättre än vad arbetsförmedlingen gör i dag?

− Vi har redan i dag många privata aktörer och många visar väldigt goda resultat. Flera sådana aktörer kommer att anslutas. Vi har tillfört medel för att kunna utveckla matchningsuppdraget, säger Eva Nordmark.

En annan brännande fråga är förändringarna av arbetsrätten. I regeringsunderlaget säger de fyra partierna att undantagen ska utökas i reglerna om turordning vid uppsägningar. Kostnaderna för uppsägningar ska sänkas för företagen.

Vid nedskärningar är grundregel för uppsägningarna att den sist anställde blir först uppsagd. På mindre arbetsplatser med högst tio anställda kan arbetsgivaren göra två undantag från denna regel. Samtidigt är det vanligt på svenska arbetsplatser med så kallade avtalsturlistor, som innebär att den lokala fackklubben och arbetsgivaren kommer överens om en annan turordning än vad lagen säger.
I januariavtalet finns en brasklapp i punkten om arbetsrätten. Om parterna på arbetsmarknaden själva kommer överens om förändringar i linje med partiernas mål ska deras förslag genomföras. Samtidigt är en utredning tillsatt som ska presentera sina förslag nästa vår. Den sätter press på parterna.

– Jag hoppas mycket på parternas arbete och känner en tillförsikt inför den utredning som är tillsatt, säger Eva Nordmark.

Står hoppet till att parterna själva ska lösa den frågan så att regeringens slipper ingripa?

− Jag konstaterar bara att om parterna inte kommer med ett förslag har vi en utredning som arbetar just nu.
– Det är viktigt att detta inte bara handlar om turordningsreglerna, utan också att stärka löntagarnas möjlighet till kompetensutveckling. Och det handlar framför allt om att upprätthålla en balans mellan parterna på svensk arbetsmarknad.

Eva Nordmark upprepar att hon ser fram emot ett förslag från parterna.
– Annars har vi en utredning som arbetar med tydliga direktiv.
I Sverige finns ingen tradition av trepartöverläggningar mellan regering, fack och arbetsgivare. En omfattande del av arbetsmarknaden styrs i första hand med kollektivavtal, vars innehåll helt avgörs av fack och arbetsgivare.

Naturligtvis förekommer underhandskontakter mellan regeringskansliet och parterna i olika frågor, men rågången mellan parternas ansvarsområde och statens upprätthålls vanligtvis.
Däremot har regeringen vid flera tidigare tillfällen genom hot om lagstiftning satt tryck på parterna att komma med egna lösningar.

Av en tidigare kollega har Eva Nordmark beskrivits som vän med alla i politiken utom Sverigedemokraterna. Hon har även goda relationer med arbetsgivarsidan och näringslivet.
Själv säger hon till STTK:

– Jag har goda förhoppningar om att utveckla arbetsmarknaden på ett positivt sätt tillsammans med andra partier och starka parter på arbetsmarknaden.

Text: Carl von Scheele

***

– Blokkipolitiikka on ollut Ruotsille tuhoisaa, Ruotsin uusi työmarkkinaministeri Eva Nordmark kertoo

 

 

Senaste artiklarna

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU