Protest från de nordiska fackförbunden för statligt anställda till Finlands regering


Finlands regering har meddelat att de avser att fatta beslut som drastiskt försämrar de statligt anställdas villkor 

Dessa beslut om tvångsåtgärder är helt förkastliga eftersom de bryter mot den nordiska kollektivavtalsmodellen. Det är arbetsmarknadens parter, arbetsgivarna och arbetstagarna, som genom förhandlingar ska komma överens om löner och arbetsvillkor. Den finska regeringen väljer en farlig väg som kommer att skada både de anställda, arbetsmarknadens funktionssätt och samhällsekonomin. Vi protesterar kraftigt mot denna attack på den nordiska modellen som har gynnat vår nordiska välfärd i decennier.

Britta Lejon. Ordförande Fackförbundet ST, Sverige
Rita Baumgaard, Ordförande HK-stat, Danmark
Pål Arnesen, Ordförande YS Stat, Norge
Selma Ellingsgaard, Ordförande Starvsmannafelagid, Färöarna
Arni Stefan Jonsson, Ordförande SFR, Island