Tasa-arvoinen työelämä – näkemyksiä tasa-arvon kehittämiseksi

Palkkatasa-arvo sekä työn ja perhe-elämän hyvä yhdistäminen ovat STTK:n toiminnan keskeisiä tavoitteita. Sukupuolten välinen palkkaero on kaventunut hyvin hitaasti viime vuosikymmeninä Suomessa. Tarvitsemme useita samanaikaisesti vaikuttavia keinoja, joilla palkkatasa-arvoa voidaan edistää.

Olemme koonneet tähän julkaisuun keinoja palkkatasa-arvon sekä työn ja perheen yhteensovittamisen kehittämiseen. Työtä riittää vielä!