STTK:n tavoitteet eduskuntavaaleihin 2023 ‒ Hyvinvoiva ja menestyvä työntekijä

Lisätietoja:

Elena Gorschkow

yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö

Profiili

Suomen kestävyyttä haastavat talouden, väestörakenteen ja teknologian murros sekä ilmastonmuutos. Terveys- ja turvallisuusuhat sekä kansainvälisen talouden kriisit pakottavat arvioimaan uudelleen toimintatapoja ja käsityksiä maailmasta. Suomen kestävyys nojaa demokraattiseen päätöksentekoon, luottamukseen, yhteistyöhön sekä osaamiseen. Toimivan hyvinvointiyhteiskunnan peruspilareita on vaalittava jatkossakin. Muutoksen on oltava harkittua ja oikeudenmukaista.

Onnistumisen ytimessä on hyvinvoiva ja menestyvä työntekijä.