STTK:n kysely koronaviruksen vaikutuksista työelämään

Lisätietoja:

Seppo Nevalainen

ekonomisti

Profiili

Lisätietoja:

Katarina Murto

johtaja, edunvalvonta

Profiili

STTK on tehnyt kyselyn pääluottamus- ja luottamusmiehille koronan aiheuttamista toimista työpaikoilla. Kyselyyn vastasi 1855 STTK:laisten jäsenliitojen luottamusmiestä. Kysely suoritettiin 31.3 – 7.4 välisenä aikana.