Kilpailukyky

Lisätietoja:

Seppo Nevalainen

ekonomisti

Profiili

Viime aikoina on käyty paljon keskustelua siitä, onko suomalainen tuotanto kilpailukykyistä suhteessa tärkeimpiin kilpailijamaihin. Mielipiteitä löytyy sen puolesta, että kilpailukyky on heikko, riittävä tai jopa hyvä. Kaikki ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että Suomen taloudella on ongelmia.

Niiden syistä on erilaisia näkemyksiä ja varsinkin toimista, joilla tilannetta korjataan paremmaksi. Suomen vienti ei vedä kunnolla, investoinnit ovat matalalla tasolla ja kulutuksen kasvu on hidasta. Työttömyys lisääntyy ja julkinen talous velkaantuu.  

Onko viennin ongelmien taustalla vientituotteiden kallis hinta? Vai onko niin, että suomalaiset vientituotteet eivät ole riittävän houkuttelevia laadultaan tai muilta ominaisuuksiltaan, jotta ne menisivät kaupaksi? Vai ovatko itse tuotteet hyviä, mutta niitä ei osata markkinoida ja myydä riittävän hyvin?

Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä, joita tulevaisuudessa joudutaan ratkomaan, kun Suomen kilpailukykyä koskevia päätöksiä tehdään yhteiskunnassa ja yrityksissä. Tässä kirjasessa on avattu kilpailukykyyn liittyvää käsitteistöä ja pohdittu suomalaisen tuotannon kilpailukykyä.