elinkeinopolitiikka

Elinkeinopolitiikalla pyritään elinkeinojen menestyksen ja kasvun edesauttamiseen. Elinkeinopolitiikka vastaa kysymykseen, miten alueen tai valtion tuotantopotentiaalista saadaan kaikki irti. Tyypillisiä elinkeinopoliittisia keinoja ovat tuottavuuden parantaminen tuotekehitysinvestoinneilla ja tutkimuksella, infrastruktuuripanostukset, kannustava verotus, elinkeinojen tarvetta vastaava koulutustarjonta ja tasa-arvoisten kilpailumahdollisuuksien turvaaminen. STTK:lle on oleellista että elinkeinojen menestymisedellytyksistä pidetään Suomessa kiinni, jotta palkansaajille löytyy osaamista vastaavaa työtä.

Liittojen tiedotteet

Metsäalan Asiantuntijat: Metsäkeskustelussa faktat pöytään

| 29.11.2019

Yli puolet Euroopan tiukasti suojellusta metsästä on Suomessa. Iso-Britanniassa metsiä on maa-alasta 13, Tanskassa 14 ja Suomessa 75... Lue lisää

STTK:n elinkeinopoliittinen ohjelma, Kestävä kasvu

Antti Koskela | 13.3.2019

Suomen kilpailukyvyn tasosta on paljon toisistaan eroavia näkemyksiä. Kilpailukyky ei ole suoraan mitattavissa oleva suure. Kun kustannuskilpailukyvyn ohella... Lue lisää

Koskela, Antti

Antti Koskela | 8.2.2018

Ekonomisti, jonka vastuualueina elinkeinopolitiikka ja asuntopolitiikka. Viihtyy tietovisoissa ja merellä. , etunimi.sukunimi@sttk.fi, 044 543 9838,

Kilpailukyky

Seppo Nevalainen | 23.10.2015

Viime aikoina on käyty paljon keskustelua siitä, onko suomalainen tuotanto kilpailukykyistä suhteessa tärkeimpiin kilpailijamaihin. Mielipiteitä löytyy sen puolesta,... Lue lisää

Kurki, Leila

Leila Kurki | 4.10.2013

Työelämän ja innovaatioiden asiantuntija. Vastuualueina uuden teknologian ja ilmastopolitiikan linjaukset sekä vaikuttaminen. Tulevaisuus-orientoitunut digitalisaation ja reilun työelämän puolestapuhuja.... Lue lisää

Kilpailukykyä vastuullisesti

| 20.2.2013

SAK:n ja STTK:n kasvupoliittinen ohjelma, jossa järjestöjen yhteiset kannat siitä, miten Suomessa voidaan edistää talouskasvua ja luoda hyviävtyöpaikkoja.