elinkeinopolitiikka

Elinkeinopolitiikalla pyritään elinkeinojen menestyksen ja kasvun edesauttamiseen. Elinkeinopolitiikka vastaa kysymykseen, miten alueen tai valtion tuotantopotentiaalista saadaan kaikki irti. Tyypillisiä elinkeinopoliittisia keinoja ovat tuottavuuden parantaminen tuotekehitysinvestoinneilla ja tutkimuksella, infrastruktuuripanostukset, kannustava verotus, elinkeinojen tarvetta vastaava koulutustarjonta ja tasa-arvoisten kilpailumahdollisuuksien turvaaminen. STTK:lle on oleellista että elinkeinojen menestymisedellytyksistä pidetään Suomessa kiinni, jotta palkansaajille löytyy osaamista vastaavaa työtä.

Blogi

Itä-Suomi sai vision, muu Suomi vähän rahaa

Ulla Hyvönen | 3.7.2023

Tuore hallitusohjelma tunnistaa kaupunkien, seutukuntien, kuntien ja alueiden erilaisuuden voimavaratekijänä Suomelle, ja tähän ajatukseen on helppo yhtyä. Erikokoiset... Lue lisää

Blogi

Mitä kuuluu, Suomi?

Ulla Hyvönen | 24.10.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi (24.10.) puolivuosittaisen katsauksensa alueellisiin kehitysnäkymiin. Ne luovat meille kuvaa maakuntien nykytilasta ja lähitulevaisuudesta. Ei... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Metsäalan Asiantuntijat: Metsäkeskustelussa faktat pöytään

| 29.11.2019

Yli puolet Euroopan tiukasti suojellusta metsästä on Suomessa. Iso-Britanniassa metsiä on maa-alasta 13, Tanskassa 14 ja Suomessa 75... Lue lisää

STTK:n elinkeinopoliittinen ohjelma, Kestävä kasvu

| 13.3.2019

Suomen kilpailukyvyn tasosta on paljon toisistaan eroavia näkemyksiä. Kilpailukyky ei ole suoraan mitattavissa oleva suure. Kun kustannuskilpailukyvyn ohella... Lue lisää

Kilpailukyky

Seppo Nevalainen | 23.10.2015

Viime aikoina on käyty paljon keskustelua siitä, onko suomalainen tuotanto kilpailukykyistä suhteessa tärkeimpiin kilpailijamaihin. Mielipiteitä löytyy sen puolesta,... Lue lisää

Hyvönen, Ulla

Ulla Hyvönen | 4.10.2013

Elinkeinopolitiikan ja aluekehittämisen asiantuntija. Vastaan elinkeino- ja aluepoliittisesta vaikuttamisesta. Koordinoin STTK:n alue- ja paikallistoimikuntien edunvalvontatavoitteita ja yhteiskuntavaikuttamista ja... Lue lisää