elinkeinopolitiikka

Elinkeinopolitiikalla pyritään elinkeinojen menestyksen ja kasvun edesauttamiseen. Elinkeinopolitiikka vastaa kysymykseen, miten alueen tai valtion tuotantopotentiaalista saadaan kaikki irti. Tyypillisiä elinkeinopoliittisia keinoja ovat tuottavuuden parantaminen tuotekehitysinvestoinneilla ja tutkimuksella, infrastruktuuripanostukset, kannustava verotus, elinkeinojen tarvetta vastaava koulutustarjonta ja tasa-arvoisten kilpailumahdollisuuksien turvaaminen. STTK:lle on oleellista että elinkeinojen menestymisedellytyksistä pidetään Suomessa kiinni, jotta palkansaajille löytyy osaamista vastaavaa työtä.

Blogi

Mitä kuuluu, Suomi?

Ulla Hyvönen | 24.10.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi (24.10.) puolivuosittaisen katsauksensa alueellisiin kehitysnäkymiin. Ne luovat meille kuvaa maakuntien nykytilasta ja lähitulevaisuudesta. Ei... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Metsäalan Asiantuntijat: Metsäkeskustelussa faktat pöytään

| 29.11.2019

Yli puolet Euroopan tiukasti suojellusta metsästä on Suomessa. Iso-Britanniassa metsiä on maa-alasta 13, Tanskassa 14 ja Suomessa 75... Lue lisää

STTK:n elinkeinopoliittinen ohjelma, Kestävä kasvu

| 13.3.2019

Suomen kilpailukyvyn tasosta on paljon toisistaan eroavia näkemyksiä. Kilpailukyky ei ole suoraan mitattavissa oleva suure. Kun kustannuskilpailukyvyn ohella... Lue lisää

Kilpailukyky

Seppo Nevalainen | 23.10.2015

Viime aikoina on käyty paljon keskustelua siitä, onko suomalainen tuotanto kilpailukykyistä suhteessa tärkeimpiin kilpailijamaihin. Mielipiteitä löytyy sen puolesta,... Lue lisää

Hyvönen, Ulla

Ulla Hyvönen | 4.10.2013

Elinkeinopolitiikan ja aluekehittämisen asiantuntija. Vastaan elinkeino- ja aluepoliittisesta vaikuttamisesta. Koordinoin STTK:n alue- ja paikallistoimikuntien edunvalvontatavoitteita ja yhteiskuntavaikuttamista ja... Lue lisää

Kilpailukykyä vastuullisesti

| 20.2.2013

SAK:n ja STTK:n kasvupoliittinen ohjelma, jossa järjestöjen yhteiset kannat siitä, miten Suomessa voidaan edistää talouskasvua ja luoda hyviävtyöpaikkoja.