Kestävä energia – näkemyksiä energiapolitiikan kehittämiseksi

Lisätietoja:

Jaakko Haikonen

asiantuntija, ilmasto- ja energiapolitiikka

Profiili

STTK:n energialinjauksissa korostuvat energian saatavuus ja hinta - niin kuluttajan kuin teollisuuden ja yhdyskuntien tarpeista alkaen. Samaan aikaan kannamme huolta energiaköyhyyden ehkäisystä ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Energiapolitiikka on yksi keskeisimmistä tavoista hillitä ilmastonmuutosta.