Kysely syntyvyydestä

Lisätietoja:

Taina Vallander

johtaja, yhteiskuntavaikuttaminen, strategia ja kehittäminen

Profiili

Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kyselyn Suomessa asuvien 18-70-vuotiaiden keskuudessa. Kyselyn aiheena oli suomalaisten lapsitoiveet, syntyvyyden aleneminen Suomessa siihen reagoiminen yhteiskunnallisin toimin.

Kyselyyn vastasi yhteensä 3022 henkilöä ympäri Suomen. Otos edustaa 18-70-vuotiaita suomalaisia iän, sukupuolen ja maakunnan mukaan painotettuna ja kiintiöitynä.