Kysely nuorille opiskelusta, työstä, toimeentulosta ja koronakriisin vaikutuksista 2020

Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen 15-29 -vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Kyselyn aiheena olivat opiskelu, työ, toimeentulo ja koronakriisin vaikutukset elämän eri osa-alueisiin. Kyselyyn vastasi yhteensä 2015 nuorta ja nuorta aikuista ympäri Suomen. Otos edustaa 15-29-vuotiaita mannersuomalaisia iän ja sukupuolen mukaan painotettuna ja asuinmaakunnan mukaan kiintiöitynä. Kyselyn otos kerättiin aikavälillä 19.8. –9.9.2020.