Eduskuntavaalikysely: työperäinen maahanmuutto ja työvoiman riittävyys

Lisätietoja:

Taina Vallander

johtaja, yhteiskuntavaikuttaminen, strategia ja kehittäminen

Profiili

Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kansalaisten näkemyksiä tulevan hallituskauden painopisteistä Suomessa ja maailmalla. Tässä osiossa julkaisemme työperäiseen maahanmuuttoon ja työvoiman riittävyyteen liittyvien kysymysten tulokset.