Riina Nousiainen

sakkunnig, utbildning och kompetens

Sakkunnig inom utveckling av utbildning och kompetens. Jag ansvarar för frågor i anslutning till utbildningspolitik, prognostisering av kompetensbehov och studieförmåner. Är själv en ständig studerande.