yhdenvertaisuus työelämässä

Yhdenvertaisuus on jokaiselle kuuluva perusoikeus ja ihmisoikeus. Yhdenvertaisuus työelämässä tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta esimerkiksi heidän iästään, alkuperästään kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta toiminnastaan, ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, terveydentilastaan,  vammaisuudestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Suomessa yhdenvertaisuudesta säädetään yhdenvertaisuuslaissa. Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Yhdenvertaisuuslaissa on säädetty jokaisen työnantajan velvollisuudesta edistää yhdenvertaisuutta työpaikalla. Työpaikoilla, joissa on vähintään 30 työntekijää, on tehtävä yhdenvertaisuussuunnitelma. STTK mielestä vähintään 30 työntekijän raja on liian korkea, sillä se jättää liian monen työpaikan ja työntekijän yhdenvertaisuussuunnitelman ulkopuolelle.

Blogi

Tietoisuudella eroon työpaikkojen rasismista ja syrjinnästä

| 21.3.2019

Tällä viikolla vietetään Punaisen ristin rasisminvastaista viikkoa ja tänään 21.3. rasisminvastaista päivää. Päivä sai alkunsa vuonna 1966, kun... Lue lisää

Yhdenvertaisuus -opas 2017

| 12.9.2017

Olemme koonneet tähän kirjaseen tietoa yhdenvertaisuudesta sekä työntekijän että henkilöstön edustajan näkökulmasta. Kirjanen toimii myös johdatuksena yhdenvertaisuuslain sisältöön... Lue lisää

Uutinen

11 x Tällainen on yhdenvertainen työpaikka

| 28.6.2017

Yhdenvertainen työpaikka Työmarkkinakeskusjärjestöt EK, SAK, Akava ja STTK järjestivät Pride-viikolla tilaisuuden, jossa pohdittiin, miten työpaikoista saataisiin entistä yhdenvertaisempia.... Lue lisää

Tiedote

Lakisääteinen yhdenvertaisuussuunnitelma puuttuu monelta työpaikalta

| 26.6.2017

Viidesosa isojen työpaikkojen henkilöstön edustajista kertoo, ettei heidän työpaikallaan ole laadittu yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Palkansaajien keskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK... Lue lisää

Tiedote

Palkansaajat: Yhdenvertaisuussuunnitelma lisää työhyvinvointia ja tuottavuutta

| 14.11.2016

SAK, Akava ja STTK muistuttavat työnantajien velvollisuudesta edistää yhdenvertaisuutta työpaikoilla. Vuoden 2015 alussa uudistuneen yhdenvertaisuuslain mukaan isoimmilla eli... Lue lisää

Blogi

Yhdenvertaisuus työelämässä: Yhteistyöllä yhdenvertaisuuskin edistyy

| 12.5.2016

Yhteiskunnan ja työelämän yhä edelleen monimuotoistuessa on työpaikoilla syytä pysähtyä pohtimaan myös yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuden toteutumisella on monia positiivisia vaikutuksia... Lue lisää