Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi soviteltua työttömyysetuutta koskevia säännöksiä. Erityisestä sovittelujaksosta työttömyysetuuden sovittelun perusteena luovuttaisiin. Työttömyysturvalakiin lisättäisiin myös säännös työajan poikkeuksellisesta arvioinnista. Lisäksi työttömyysturvalakiin tehtäisiin eräitä työttömyysetuuden maksuperusteiseen sovitteluun liittyviä selkeyttäviä muutoksia.

STTK kannattaa ehdotettuja muutoksia ja pitää muutoksia tarpeellisina. Hallituksen esitys on valmisteltu kolmikantaisessa yhteistyössä.

Esityksen tavoitteena on edistää osittaisen työllistymisen ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista sekä selkeyttää työttömyysetuuden maksuperusteista sovittelua. Esityksen tavoite on hyvä ja etenkin koronapandemian aikana on noussut esiin maksuperusteista sovittelua koskevien säännösten muutostarpeita. STTK pitää ehdotettuja muutoksia tarpeellisina, mutta katsoo, että nämä eivät riitä korjaamaan kaikkia maksuperusteisen sovittelun ongelmakohtia. Nykyisen lain soveltaminen on johtanut tilanteisiin, joissa kokoaikaisesti lomautettu työntekijä ei ole maksuperusteisen sovittelun vuoksi saanut lomautuksen alussa työttömyysetuutta, vaikka on työskennellyt kokoaikaisesti ennen lomautusta. Maksuperusteisen sovittelun ei pitäisi koskea näitä tilanteita ja siksi myös tämä ongelmakohta tulisi korjata.

Samppa Koskela
STTK ryAjankohtaista

2.2.2023

Tehy: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava, työmarkkinaosapuolet tehokkaammin mukaan

Lue
2.2.2023

Jyty: Palkkatasa-arvoa on edistettävä työehtosopimuksilla

Lue
2.2.2023

STTK kannattaa samapalkkaisuusohjelman kokonaisarvioinnin suosituksia

Lue
1.2.2023

SuPer: Hoiva-avustajat toteuttavat lääkehoitoa ohi koulutuksensa, onko lääkehoidon toteutus turvallista?

Lue
1.2.2023

RIA ja RKL vaativat nopeaa reagointia uhkaavaan taantumaan

Lue
1.2.2023

Nolottaako kertoa, että särkee päätä?

Lue
31.1.2023

SAK, Akava ja STTK: Palveluita ja toimeentuloturvaa on kehitettävä kokonaisuutena

Lue
31.1.2023

Tehy: Hoiva-avustajat jakavat lainvastaisesti luvatta lääkkeitä – valvontaa tiukennettava, sanktiot tarpeen

Lue