Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi soviteltua työttömyysetuutta koskevia säännöksiä. Erityisestä sovittelujaksosta työttömyysetuuden sovittelun perusteena luovuttaisiin. Työttömyysturvalakiin lisättäisiin myös säännös työajan poikkeuksellisesta arvioinnista. Lisäksi työttömyysturvalakiin tehtäisiin eräitä työttömyysetuuden maksuperusteiseen sovitteluun liittyviä selkeyttäviä muutoksia.

STTK kannattaa ehdotettuja muutoksia ja pitää muutoksia tarpeellisina. Hallituksen esitys on valmisteltu kolmikantaisessa yhteistyössä.

Esityksen tavoitteena on edistää osittaisen työllistymisen ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista sekä selkeyttää työttömyysetuuden maksuperusteista sovittelua. Esityksen tavoite on hyvä ja etenkin koronapandemian aikana on noussut esiin maksuperusteista sovittelua koskevien säännösten muutostarpeita. STTK pitää ehdotettuja muutoksia tarpeellisina, mutta katsoo, että nämä eivät riitä korjaamaan kaikkia maksuperusteisen sovittelun ongelmakohtia. Nykyisen lain soveltaminen on johtanut tilanteisiin, joissa kokoaikaisesti lomautettu työntekijä ei ole maksuperusteisen sovittelun vuoksi saanut lomautuksen alussa työttömyysetuutta, vaikka on työskennellyt kokoaikaisesti ennen lomautusta. Maksuperusteisen sovittelun ei pitäisi koskea näitä tilanteita ja siksi myös tämä ongelmakohta tulisi korjata.

Samppa Koskela
STTK ryAjankohtaista

29.9.2022

Juristi, hae meille töihin

Lue
29.9.2022

Tehy tyrmää vanhuspalvelulain mitoituksen lykkäämisen  

Lue
28.9.2022

SuPerin Paavola: Vanhuksilla ja heidän hoitajillaan ei ole aikaa odottaa – hoitajamitoitusta ei saa lykätä

Lue
27.9.2022

Sannamari Mäkelä on STTK:n Vuoden työsuojeluvaltuutettu

Lue
27.9.2022

Pro hakee sopimusasiantuntijaa Helsinkiin ja Lahteen

Lue
26.9.2022

Työn tulevaisuus -tapahtuma Tennispalatsissa

Lue
23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue