Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi soviteltua työttömyysetuutta koskevia säännöksiä. Erityisestä sovittelujaksosta työttömyysetuuden sovittelun perusteena luovuttaisiin. Työttömyysturvalakiin lisättäisiin myös säännös työajan poikkeuksellisesta arvioinnista. Lisäksi työttömyysturvalakiin tehtäisiin eräitä työttömyysetuuden maksuperusteiseen sovitteluun liittyviä selkeyttäviä muutoksia.

STTK kannattaa ehdotettuja muutoksia ja pitää muutoksia tarpeellisina. Hallituksen esitys on valmisteltu kolmikantaisessa yhteistyössä.

Esityksen tavoitteena on edistää osittaisen työllistymisen ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista sekä selkeyttää työttömyysetuuden maksuperusteista sovittelua. Esityksen tavoite on hyvä ja etenkin koronapandemian aikana on noussut esiin maksuperusteista sovittelua koskevien säännösten muutostarpeita. STTK pitää ehdotettuja muutoksia tarpeellisina, mutta katsoo, että nämä eivät riitä korjaamaan kaikkia maksuperusteisen sovittelun ongelmakohtia. Nykyisen lain soveltaminen on johtanut tilanteisiin, joissa kokoaikaisesti lomautettu työntekijä ei ole maksuperusteisen sovittelun vuoksi saanut lomautuksen alussa työttömyysetuutta, vaikka on työskennellyt kokoaikaisesti ennen lomautusta. Maksuperusteisen sovittelun ei pitäisi koskea näitä tilanteita ja siksi myös tämä ongelmakohta tulisi korjata.

Samppa Koskela
STTK ryAjankohtaista

4.12.2023

Vammaiset ihmiset kohtaavat edelleen paljon syrjintää

Lue
4.12.2023

Tehy: Hallituksen esitysluonnos työrauhalainsäädännön muutoksista viittaa kintaalla perusoikeuksille

Lue
2.12.2023

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä 

Lue
2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue
1.12.2023

Kirkon alan palkkoja nostetaan – neuvottelutulos on hyväksytty

Lue
1.12.2023

STTK: Työntekijöiden rooli ja osaamistarpeet tunnistettava osana ilmastotoimia

Lue
1.12.2023

Kaisa Rihu Toimihenkilöarkiston johtajaksi

Lue
30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue