Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi soviteltua työttömyysetuutta koskevia säännöksiä. Erityisestä sovittelujaksosta työttömyysetuuden sovittelun perusteena luovuttaisiin. Työttömyysturvalakiin lisättäisiin myös säännös työajan poikkeuksellisesta arvioinnista. Lisäksi työttömyysturvalakiin tehtäisiin eräitä työttömyysetuuden maksuperusteiseen sovitteluun liittyviä selkeyttäviä muutoksia.

STTK kannattaa ehdotettuja muutoksia ja pitää muutoksia tarpeellisina. Hallituksen esitys on valmisteltu kolmikantaisessa yhteistyössä.

Esityksen tavoitteena on edistää osittaisen työllistymisen ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista sekä selkeyttää työttömyysetuuden maksuperusteista sovittelua. Esityksen tavoite on hyvä ja etenkin koronapandemian aikana on noussut esiin maksuperusteista sovittelua koskevien säännösten muutostarpeita. STTK pitää ehdotettuja muutoksia tarpeellisina, mutta katsoo, että nämä eivät riitä korjaamaan kaikkia maksuperusteisen sovittelun ongelmakohtia. Nykyisen lain soveltaminen on johtanut tilanteisiin, joissa kokoaikaisesti lomautettu työntekijä ei ole maksuperusteisen sovittelun vuoksi saanut lomautuksen alussa työttömyysetuutta, vaikka on työskennellyt kokoaikaisesti ennen lomautusta. Maksuperusteisen sovittelun ei pitäisi koskea näitä tilanteita ja siksi myös tämä ongelmakohta tulisi korjata.

Samppa Koskela
STTK ryAjankohtaista

20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue
17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue