työelämä

Työelämä-käsiteellä viitataan ansiotyöhön ja työn tekemisen tapoihin sekä siihen sosiaaliseen ja kulttuuriseen piirin, joka työssä muodostuu yksilöiden välille. Ammattiliitot ovat työelämän pelisääntöjen, työntekijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien asiantuntijoita ja kehittäjiä. Liitot rakentavat reilumpaa työelämää neuvottelemalla työehtosopimuksissa palkoista ja muista työehdoista, kuten työajoista, sairausajan palkasta, ylityökorvauksista, vapaista ja lomista jne. Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut taas ovat työpaikoilla tärkeitä työn kehittäjiä ja reilujen pelisääntöjen noudattamisen varmistajia. Ammattiliittojen keskusjärjestöt taas osallistuvat työelämän kehittämiseen esimerkiksi lainsäädännön kautta.

Työelämä ei ole staattinen, vaan jatkuvasti kehittyvä. Siihen vaikuttavat maailmaa muutenkin muuttavat ilmiöt, kuten esimerkiksi teknologian kehitys tai ilmastonmuutos. Työelämä edellyttää erilaista osaamista nyt kuin kymmenen vuotta sitten tai kymmenen vuoden kuluttua. Toisaalta on myös osaamista, joka säilyttää arvonsa eri aikoina, kuten ongelmanratkaisukyky, sosiaaliset taidot, oppimistaidot tai luova ajattelu. Hyvä työelämä syntyy osaamisesta, taitavasta johtamisesta sekä yhteisesti luodusta suunnasta, joka innostaa kaikki tekemään parhaansa. Kun ponnistelusta ja tuloksesta vielä palkitaan, ollaan mahdollisuuksien äärellä.

Työelämä on merkittävä osa elämää jo pelkästään siitä syystä, että vietämme ison osan elämästämme työssä. Työn kautta yksilölle syntyy toimeentuloa, mutta myös itsensä toteuttamisen ja kasvun tapoja. Työikäinen väestö supistuu ja siksi on erityisen tärkeää, että työikäiset jaksavat hyvin ja viihtyvät työelämässä pitkään. Työhyvinvointi ja tuottavuus paranee, kun ihminen saa aktiivisesti kehittää omaa työtään. STTK tekee työtä, jotta hyvä työelämä toteutuisi kaikkien työtä tekevien kohdalla.

Liittojen tiedotteet

SuPer: EU tuo suojaa väärinkäytöksestä ilmoittavalle työntekijälle

| 12.3.2019

12.3.2019 | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer Ns. whistleblower-direktiivi etenee Euroopan parlamentin äänestykseen huhtikuussa. Tarkoituksena on taata suojelu... Lue lisää

Blogi

Mari Pantsar: Työ vuonna 2035 on erilaista – ehkä parempaakin – kuin tänään

| 26.2.2019

Lokakuussa 2018 hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) julkisti hyytävän raporttinsa ilmastotoimien kiireellisyydestä. Jos globaalia ilmaston lämpenemistä ei rajoiteta 1,5... Lue lisää

Blogi

Yhdessä kohti maaliviivaa

Kirsi Suominen | 15.2.2019

En tiedä johtuuko se iästä vai elämänkokemuksesta, mutta olen viime aikoina oppinut pitämään hiihtämisestä. Kouluaikojen kauhusta, josta ensimmäiseksi... Lue lisää

Tiedote

STTK:n tavoitteet seuraavaan hallitusohjelmaan: Sosiaali- ja terveyspolitiikka, työllisyys ja osaaminen kiinnostavat äänestäjiä

| 21.1.2019

Seuraavan hallituksen tärkeimpinä kehittämiskohteina pidetään sosiaali- ja terveyspolitiikkaa (52 %), työllisyyttä (43 %) sekä koulutusta- ja osaamista (42... Lue lisää

Tiedote

Työmarkkinakeskusjärjestöiltä yhteiset digisuositukset: Digitalisaatio parantamaan työhyvinvointia ja tuottavuutta

| 4.1.2019

Nyt tarvitaan yhteisiä tekoja Suomen digitulevaisuuden hyväksi, esittävät seitsemän työmarkkinakeskusjärjestöä tänään julkistetuissa suosituksissaan. Suomen mahdollisuuksiin nähden nykyiset toimenpiteet... Lue lisää

Tiedote

STTK ay-liikkeen maailmanjärjestön kongressissa Kööpenhaminassa: Demokraattiset perusarvot koetuksella koko maailmassa

Maria Häggman | 2.12.2018

Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC:n kongressi alkaa tänään Tanskan Kööpenhaminassa. Teema on “Building Workers´ Power: Change the Rules”. Perjantaina päättyvän... Lue lisää