työelämä

Työelämä-käsiteellä viitataan ansiotyöhön ja työn tekemisen tapoihin sekä siihen sosiaaliseen ja kulttuuriseen piirin, joka työssä muodostuu yksilöiden välille. Ammattiliitot ovat työelämän pelisääntöjen, työntekijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien asiantuntijoita ja kehittäjiä. Liitot rakentavat reilumpaa työelämää neuvottelemalla työehtosopimuksissa palkoista ja muista työehdoista, kuten työajoista, sairausajan palkasta, ylityökorvauksista, vapaista ja lomista jne. Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut taas ovat työpaikoilla tärkeitä työn kehittäjiä ja reilujen pelisääntöjen noudattamisen varmistajia. Ammattiliittojen keskusjärjestöt taas osallistuvat työelämän kehittämiseen esimerkiksi lainsäädännön kautta.

Työelämä ei ole staattinen, vaan jatkuvasti kehittyvä. Siihen vaikuttavat maailmaa muutenkin muuttavat ilmiöt, kuten esimerkiksi teknologian kehitys tai ilmastonmuutos. Työelämä edellyttää erilaista osaamista nyt kuin kymmenen vuotta sitten tai kymmenen vuoden kuluttua. Toisaalta on myös osaamista, joka säilyttää arvonsa eri aikoina, kuten ongelmanratkaisukyky, sosiaaliset taidot, oppimistaidot tai luova ajattelu. Hyvä työelämä syntyy osaamisesta, taitavasta johtamisesta sekä yhteisesti luodusta suunnasta, joka innostaa kaikki tekemään parhaansa. Kun ponnistelusta ja tuloksesta vielä palkitaan, ollaan mahdollisuuksien äärellä.

Työelämä on merkittävä osa elämää jo pelkästään siitä syystä, että vietämme ison osan elämästämme työssä. Työn kautta yksilölle syntyy toimeentuloa, mutta myös itsensä toteuttamisen ja kasvun tapoja. Työikäinen väestö supistuu ja siksi on erityisen tärkeää, että työikäiset jaksavat hyvin ja viihtyvät työelämässä pitkään. Työhyvinvointi ja tuottavuus paranee, kun ihminen saa aktiivisesti kehittää omaa työtään. STTK tekee työtä, jotta hyvä työelämä toteutuisi kaikkien työtä tekevien kohdalla.

Blogi

Tieto lisää turvaa myös työelämässä

Riina Nousiainen | 21.5.2018

On kulunut pari vuotta siitä, kun ohjasin valmistumisen kynnyksellä olevia opiskelijoita. Kurssilla hiottiin työnhaun taitoja ja pohdittiin työelämän... Lue lisää

Tiedote

STTK: Nuoret tarvitsevat työelämään siirtymistä tukevaa ohjausta

| 16.5.2018

STTK on huolissaan nuorten ja opiskelijoiden valmiuksista siirtyä työelämään. Taustalla on järjestön teettämä selvitys nuorten näkemyksistä koulutuksen ja... Lue lisää

Blogi

Teemu Vartiamäki: Mikä on mielestäsi tärkein keino ratkaista nuorten syrjäytymisen ongelma?

| 16.5.2018

Haaste on laaja, monitahoinen ja varsin kompleksinen eikä varmastikaan mitään yhtä ja ainoaa oikeaa ratkaisua ole. Yhdessä tekemällä... Lue lisää

Uutinen

Työlinjalla Pekka Sauri -podcastissa puhutaan työelämästä ja työn murroksesta

Kirsi Suominen | 27.4.2018

Työlinjalla Pekka Sauri -sarjassa puhutaan työelämästä ja työn murroksesta. Joka viikko ajankohtaisia aiheita käsittelevät omien alojensa parhaat asiantuntijat.... Lue lisää

Blogi

Totta vai tarua työelämästä?

| 28.3.2018

Työelämä muuttuu rivakkaan tahtiin – vai muuttuuko? Yhteiskunnallisessa keskustelussa puidaan usein havaintoja työelämän muutoksesta. Osa on yliampuvia, osa... Lue lisää

Uutinen

Nuori työnhakija – kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin

| 22.3.2018

  Työnhaun perusteet: – työhakemuksen ja ansioluettelon laatiminen, avoimien työpaikkojen löytäminen, työnhakuun valmistautuminen Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja... Lue lisää