henkilöstö

Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö on yritykselle tärkeä voimavara. Työpaikan henkilöstö voi koostua useasta eri henkilöstöryhmästä: työntekijöistä, toimihenkilöistä ja ylemmistä toimihenkilöistä. STTK:n jäsenliitot neuvottelevat ja sopivat toimihenkilöihin sovellettavista työehtosopimuksista ja niiden ehdoista. STTK pitää tärkeänä, että henkilöstöllä on riittävät mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä ja työskentelyolosuhteisiin yhteistoiminnassa työnantajan kanssa ja kehittää osaamistaan vastaamaan paremmin muuttuvan työn ja työelämän tarpeita.

Lausunto

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen pandemiavalmius-suunnitelma

Ida Nummelin | 30.8.2023

STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Ovatko säädöspohja, toimijat ja pandemian hallinnan eri osa-alueet huomioitu suunnitelmassa riittävällä tavalla? STTK... Lue lisää

Lausunto

HE-luonnos eduskunnalle henkilöstörahastolain muuttamisesta

Samppa Koskela | 11.10.2022

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Yleiset huomiot            Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöstörahastolakia. Henkilöstörahaston perustamisen edellytyksiä kevennettäisiin siten, että henkilöstörahasto... Lue lisää

Lausunto

Henkilöstön aseman turvaaminen yhtiöiden rajat ylittävässä sulautumisessa, jakautumisessa tai kotipaikan siirrossa – hallituksen esitysluonnos

Katariina Sahlberg | 17.8.2022

STTK:n ja SAK:n yhteinen lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) sekä... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

SuPerin Paavola empatiatutkimuksesta: Sijaispulaa ei saa kaataa hoitajien niskaan – työnantajan varmistettava riittävät resurssit myös kesän ajalle

| 24.6.2021

Kesän ajaksi ei ole hoidettu riittävää resurssia hoitoalan työpaikoille. Sijaispula ja hoitajien lomien peruminen näkyvät SuPerin jäsenilleen teettämässä... Lue lisää

Blogi

Työpaikan menestys perustuu luottamukseen ja yhteistyöhön

Erkki Auvinen | 18.2.2020

Työpaikalla tarvitaan luottamusta ja yhdessä tekemistä. Ilman niitä on vaikea nostaa tuottavuutta ja kilpailukykyä. Tarve korostuu erityisesti muutos-... Lue lisää

Blogi

Johtamisen ihanuus ja vaikeus

| 9.1.2019

Vuoden vaihtuessa pohdin työasioita, joita vuosi tuo varmasti, todennäköisesti, mahdollisesti ja ennakoimattomasti tullessaan. Samalla mietin, mikä oma roolini... Lue lisää