korkeakoulut

Korkeakoulutuksen duaalimallin ydin on kahden vahvan korkeakoulusektorin, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen, tuottamassa osaamisessa. Työelämässä tunnistetaan tarve eri tavoin suuntautuneelle korkeatasoiselle osaamiselle.

STTK:lle on tärkeää, että korkeakoulurakenteiden uudistaminen perustuu opetuksen ja tutkimuksen laadun parantamiseen sekä tiiviiseen työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Kaikilla toisen asteen opinnot päättävillä on oltava yhtäläiset valmiudet ja mahdollisuudet päästä korkeakoulutukseen. Pääsy korkeakoulutuksen piiriin on mahdollistettava myös pitempään työelämässä toimineille, mutta reitit voivat vaihdella tarpeiden mukaan.

Korkeakoulujen rahoitusmalleja on uudistettava kannustamaan korkeakouluja kehittämään jo tutkinnon suorittaneille kohdennettuja moduulipohjaisia koulutuspalveluita.

Sorry, nothing to display.