korkeakoulut

Korkeakoulutuksen duaalimallin ydin on kahden vahvan korkeakoulusektorin, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen, tuottamassa osaamisessa. Työelämässä tunnistetaan tarve eri tavoin suuntautuneelle korkeatasoiselle osaamiselle.

STTK:lle on tärkeää, että korkeakoulurakenteiden uudistaminen perustuu opetuksen ja tutkimuksen laadun parantamiseen sekä tiiviiseen työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Kaikilla toisen asteen opinnot päättävillä on oltava yhtäläiset valmiudet ja mahdollisuudet päästä korkeakoulutukseen. Pääsy korkeakoulutuksen piiriin on mahdollistettava myös pitempään työelämässä toimineille, mutta reitit voivat vaihdella tarpeiden mukaan.

Korkeakoulujen rahoitusmalleja on uudistettava kannustamaan korkeakouluja kehittämään jo tutkinnon suorittaneille kohdennettuja moduulipohjaisia koulutuspalveluita.

Tiedote

Työmarkkinakeskusjärjestöt: Korkeakoulutus tukemaan osaamisen uudistamista

| 18.6.2018

Korkeakoulujen on kehitettävä joustavia koulutusmahdollisuuksia jo työelämässä oleville, vetoavat työmarkkinakeskusjärjestöt. Suomessa valmistellaan parhaillaan vuoteen 2030 tähtäävää tiekarttaa korkeakoulutus-... Lue lisää

Blogi

Korkeakouluvisio haastaa toiminnan ja resurssit  

Riina Nousiainen | 24.10.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi pelin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiselle julkaistessaan tänään vuoteen 2030 tähtäävän vision. Työlle on ollut... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Palkansaajajärjestö Pardia: Oulun yliopisto vähentää jälleen tukihenkilöstöä

| 4.5.2017

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola mielestä Oulun yliopiston vahva tase ja onnistunut sijoitustoiminta olisivat mahdollistaneet toimintojen uudelleenjärjestämisen nyt... Lue lisää

Tiedote

STTK ja Arene: Suomi tarvitsee yli vaalikausien ulottuvan korkeakoulupoliittisen vision

Antti Palola | 29.1.2016

Suomalainen ammattikorkeakoulutus on kansainvälisesti tarkasteltuna ainutlaatuinen. Työn murros, globalisaatio ja väestörakenteen kehitys haastavat Suomen keskittämään rajalliset voimavarat ydinosaamisen... Lue lisää

Tiedote

Mikko Valtonen: Korkeakoulujen harhaanjohtava markkinointi käy kalliiksi nuorelle ja yhteiskunnalle

| 13.3.2014

Korkeakoulujen yhteyshaku on käynnistynyt ja jatkuu 1.4. saakka. Samalla korkeakoulut ovat käynnistäneet omia markkinointikampanjoitaan uusien opiskelijoiden houkuttelemiseksi. STTK-Opiskelijoiden... Lue lisää