korkeakoulut

Korkeakoulutuksen duaalimallin ydin on kahden vahvan korkeakoulusektorin, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen, tuottamassa osaamisessa. Työelämässä tunnistetaan tarve eri tavoin suuntautuneelle korkeatasoiselle osaamiselle.

STTK:lle on tärkeää, että korkeakoulurakenteiden uudistaminen perustuu opetuksen ja tutkimuksen laadun parantamiseen sekä tiiviiseen työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Kaikilla toisen asteen opinnot päättävillä on oltava yhtäläiset valmiudet ja mahdollisuudet päästä korkeakoulutukseen. Pääsy korkeakoulutuksen piiriin on mahdollistettava myös pitempään työelämässä toimineille, mutta reitit voivat vaihdella tarpeiden mukaan.

Korkeakoulujen rahoitusmalleja on uudistettava kannustamaan korkeakouluja kehittämään jo tutkinnon suorittaneille kohdennettuja moduulipohjaisia koulutuspalveluita.

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta

Riina Nousiainen | 16.9.2022

STTK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle STTK:n näkemykset esityksen tavoitteista ja vaikutuksista Kokeilun perusteella on tarkoitus selvittää, miten alueellinen... Lue lisää

Tiedote

STTK ja Arene: Osaajapulan ratkaiseminen edellyttää kestävää koulutuksen rahoitusta

Antti Palola | 24.8.2022

Työelämän osaajapula on syventynyt ja pulaa koulutetuista ja pätevistä ammattilaisista on jo lähes kaikilla toimialoilla. Työ- ja elinkeinoministeriön... Lue lisää

Tiedote

Suomi tarvitsee lisää kansainvälisiä opiskelijoita

| 30.1.2020

Määrätietoinen kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoiminen korkeakouluihin on pitkällä tähtäimellä vastaus Suomen osaajapulaan, STTK ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene arvioivat. –... Lue lisää

Blogi

Suomen osaamistaso ei saa enää laskea – Panostetaan koulutukseen

| 14.3.2019

Polarisoituva yhteiskunta, eriarvoisuus ja syrjäytyminen ovat aikamme suuria haasteita, mutta niiden taklaaminen on helpompaa, jos suomalaisten koulutus ja... Lue lisää

Tiedote

Työmarkkinakeskusjärjestöt: Korkeakoulutus tukemaan osaamisen uudistamista

| 18.6.2018

Korkeakoulujen on kehitettävä joustavia koulutusmahdollisuuksia jo työelämässä oleville, vetoavat työmarkkinakeskusjärjestöt. Suomessa valmistellaan parhaillaan vuoteen 2030 tähtäävää tiekarttaa korkeakoulutus-... Lue lisää

Blogi

Korkeakouluvisio haastaa toiminnan ja resurssit  

Riina Nousiainen | 24.10.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi pelin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiselle julkaistessaan tänään vuoteen 2030 tähtäävän vision. Työlle on ollut... Lue lisää