kilpailukyky

Kilpailukyky jakautuu hintakilpailukykyyn ja reaaliseen eli laadulliseen kilpailukykyyn. Hintakilpailukyvyllä tarkoitetaan ennen kaikkea työvoimakustannusten tasoa verrattuna keskeisiin kilpailijamaihin. Laadullisella kilpailukyvyllä tarkoitetaan sitä, kuinka kehittyneitä ja laadukkaita tuotetut hyödykkeet ovat.

Valtiolla on kannustin pitää huolta hyvästä kilpailukyvystä, jotta kansainvälisesti toimivien yritysten investointeja saadaan houkuteltua maahan, ja kotimaiset yritykset pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa. STTK pyrkii kehittämään suomalaista kilpailukykyä muun muassa pitämällä huolta tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien riittävästä määrästä, hyvästä osaamistasosta ja riittävästä infrastruktuurista.

Uutinen

Puheenjohtaja Antti Palolan puhe STTK:n edustajistossa 12.12.2017

Antti Palola | 12.12.2017

Arvoisat edustajiston jäsenet! Kiitän lämpimästi luottamuksesta, kun valitsitte minut jatkamaan STTK:n puheenjohtajana seuraavat neljä vuotta. Tehtävä on minulle... Lue lisää

Blogi

Kevät keikkuen tulevi – ja myös seuraava työmarkkinakierros

Antti Palola | 20.3.2017

Tänään on Kevätpäiväntasaus ja sehän tarkoittaa, että aurinko siirtyy eteläiseltä tähtitaivaalta pohjoiselle, valo voittaa pimeyden ja päivä yön.... Lue lisää

Tiedote

STTK:n hallitus: Keskitetyistä luopuminen luo työmarkkinajärjestöille uuden tilanteen

Antti Palola | 15.6.2016

Kilpailukykysopimus on allekirjoitettu. STTK:n hallitus on tyytyväinen siihen, että sopimus syntyi, vaikka se on erityisen raskas naisvaltaisen julkisen... Lue lisää

Tiedote

STTK:n hallitus: Jahkailu uhkaa kilpailukykysopimusta

Antti Palola | 16.3.2016

STTK:n hallitus on huolissaan jahkailusta, joka hidastaa kilpailukykysopimuksen alakohtaisten neuvotteluiden aloittamista.– STTK:n hallitus hyväksyi 29. helmikuuta omalta osaltaan... Lue lisää

Blogi

Kilpailukykysopimus, pakkolait ja paikallinen sopiminen: Asioista puhuttava niiden oikeilla nimillä

Katarina Murto | 2.3.2016

Työmarkkinakeskusjärjestöt saavuttivat 29.2. merkittävän neuvottelutuloksen kilpailukykysopimukseksi. Lähtökohdat neuvotteluihin asetti maan hallitus, joka antoi mahdollisuuden hakea vaihtoehtoista ratkaisua pakkolaeille... Lue lisää

Neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta 29.02.2016

Katarina Murto | 29.2.2016