kilpailukyky

Kilpailukyky jakautuu hintakilpailukykyyn ja reaaliseen eli laadulliseen kilpailukykyyn. Hintakilpailukyvyllä tarkoitetaan ennen kaikkea työvoimakustannusten tasoa verrattuna keskeisiin kilpailijamaihin. Laadullisella kilpailukyvyllä tarkoitetaan sitä, kuinka kehittyneitä ja laadukkaita tuotetut hyödykkeet ovat.

Valtiolla on kannustin pitää huolta hyvästä kilpailukyvystä, jotta kansainvälisesti toimivien yritysten investointeja saadaan houkuteltua maahan, ja kotimaiset yritykset pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa. STTK pyrkii kehittämään suomalaista kilpailukykyä muun muassa pitämällä huolta tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien riittävästä määrästä, hyvästä osaamistasosta ja riittävästä infrastruktuurista.

Blogi

Tuottavuuden kehitys – miksi Ruotsi rökittää Suomen?

| 5.3.2020

Kuuntelin eilen aamulla Helsingin Economicumissa professori Matti Pohjolan esityksen Suomen tuottavuuskehityksestä. Havainto on lyhyesti sanottuna, että menee päin... Lue lisää

Blogi

Arvonnousuvero tiivistäisi veropohjaa ja ehkäisi veronkiertoa

Patrizio Lainà | 7.2.2020

Arvonnousuvero tunnetaan myös maastapoistumisverona tai exit-verona. Sen tarkoitus on verottaa maassa asumisen aikana syntynyttä arvonnousua myyntivoitoista, lahjoista ja... Lue lisää

Blogi

Miksi sosiaalivakuutusmaksujen siirron vaikutuksista vaietaan?

| 22.8.2019

Työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelukierros on käynnistymässä. Julkista keskustelua on käyty kiivaasti kilpailukykysopimuksen 24 tunnin palkattoman työajan pidennyksen merkityksestä... Lue lisää

Tiedote

STTK: Hallittu työmarkkinakierros paras keino työllisyyden vahvistamiseksi

| 19.8.2019

Työmarkkinoiden neuvottelukierros on alkamassa. STTK:n hallitus keskusteli tänään toimialojen aikatauluista, neuvottelutavoitteista ja liittojen välisestä koordinaatiosta.– Neuvotteluja vasta aloitellaan,... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Pron Malinen: Elinkeinoelämän ja yritysten kannettava vastuunsa tuottavuuden kehittämisestä

| 12.8.2019

Pron puheenjohtajan mukaan kilpailukyky ei voi rakentua vain palkattoman työn varaan. Nyt yrityksiltä vaaditaan rohkeita investointeja. Tänään julkaistu... Lue lisää

Uutinen

Palkansaajien ostovoiman kasvu tukee kotimarkkinoita

| 25.6.2019

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta (Tukuseto) on selvittänyt ansioiden, hintojen, ostovoiman ja kilpailukyvyn kehitystä raportissaan Talousnäkymät ja palkanmuodostus. Tukuseton... Lue lisää