Ruotsin ja Suomen palkansaajajärjestöt esittävät näkemyksensä Euroopan kilpailukyvystä 

työympäristö toimistossa

Ruotsalaiset palkansaajajärjestöt LO, TCO ja Saco yhdessä SAK:n ja STTK:n kanssa julkaisivat avoimen kirjeen, jossa he ottavat kantaa maidensa pääministerien näkemyksiin Euroopan kilpailukyvystä. Kirje on osoitettu professori Draghille, joka laatii parhaillaan Euroopan komissiolle raporttia EU:n kilpailukyvystä. Kirje sisältää palkansaajajärjestöjen vastauksen Suomen ja Ruotsin pääministerien Orpon ja Kristerssonin tammikuussa lähettämään kirjeeseen. 

Ammattiyhdistykset tukevat hallitustensa esittämiä näkemyksiä monissa kohdissa, mutta korostavat myös tarvetta sisällyttää keskusteluun useita tärkeitä elementtejä, joita pidetään välttämättöminä kilpailukykyisten ja osallistavien yhteiskuntien rakentamisessa. Erityisesti ne nostavat esiin sosiaalisen vuoropuhelun ja kollektiivisen neuvottelun merkityksen, jotka ovat olleet olennainen osa Pohjoismaiden malleja ja edistäneet merkittävästi alueen kilpailukykyä. 

Ammattiyhdistysliike tuo huolensa esiin myös jäsenvaltioissa havaituista pyrkimyksistä heikentää ammattiyhdistysten asemaa ja oikeuksia. He mainitsevat esimerkkinä Suomen hallituksen pyrkimykset läpiajaa lainsäädäntömuutoksia, jotka heikentäisivät työntekijöiden oikeuksia ja toimeentuloa. Kirjeen allekirjoittaneet palkansaajajärjestöt kuvaavat näiden toimien vaikutuksia huolestuttaviksi. 

Kirjeessä käsitellään myös kahdeksaa ehdotusta, jotka Ruotsin ja Suomen pääministerit ovat esittäneet. Ammattiyhdistykset korostavat, että kilpailukyvyn on perustuttava laadukkaisiin työpaikkoihin, hyviin työolosuhteisiin ja sosiaaliseen vuoropuheluun, ja kehottavat Eurooppaa kilpailemaan laadulla, edistämään kestäviä talouksia sekä tukemaan demokraattisia arvoja ja oikeusvaltioperiaatetta.  

Lue koko kirje

Susanna Gideonsson, President, Swedish Trade Union Confederation (LO) 

Jarkko Eloranta, President, Finnish Trade Union Confederation (SAK) 

Therese Svanström, President, Swedish Confederation of Professional Employees (TCO) 

Antti Palola, President, Finnish Confederation of Professionals (STTK) 

Göran Arrius, President, Swedish Confederation of Professional Associations (Saco) 

Ajankohtaista

17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue
16.5.2024

Puheenjohtaja Antti Palola: Suomi tarvitsee menestyäkseen osaamista

Lue
16.5.2024

Edustajiston puheenjohtaja Kristiina Lindroos: Tarvitaan vaikuttavampaa ja tiiviimpää yhteistyötä

Lue