Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL esittää, että selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistetään kuluvalla hallituskaudella. Selvitys tarjoaisi pohjan pelastustoimen johtamisen, ohjauksen ja valvonnan uudelleenorganisoinnille kansallisen kokonaisturvallisuuden näkökulmasta.

SPAL painottaa, että nykyinen epävarma turvallisuustilanne Euroopassa ja Suomen liittyminen Natoon edellyttävät, että pelastustoimen asemaa osana kansallista kokonaisturvallisuutta tulisi tarkastella uudelleen. Pelastustoimi on yksi kansallisen turvallisuuden keskeisistä toimijoista poliisin, puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen rinnalla.

Kansallisen turvallisuuden resursseja on järkevää ja tarpeellista ohjata yhdestä organisaatiosta. Sisäministeriölle osoitettu tehtävä johtaa, ohjata ja valvoa pelastustoimea ei täysin toteudu nykyisessä hyvinvointialuemallissa.

Pelastustoimen valtiollistaminen toisi alalle yhtenäisen johtamis- ja koordinointimallin. Nykyisessä 22 alueen hyvinvointialuemallissa pelastustoimen vaikutusmahdollisuudet pitää yllä palvelutasoa ja kehittää toimialaa sosiaali- ja terveystoimen rinnalla ovat rajalliset.

Hyvinvointialueiden alijäämäinen taloustilanne on jo murentanut pelastustoimen suorituskykyä. Hyvinvointialueiden talousongelmat voivat jatkuessaan vaarantaa pelastustoimen kyvyn suoriutua tehtävistään. Tämä vaikuttaa pelastuspalvelujen laatuun ja saatavuuteen sekä altistaa pelastushenkilöstön ja kansalaiset riskeille onnettomuustilanteissa.

Valtiollistaminen selkeyttäisi rahoitusmallia sekä mahdollistaisi tasaisemman ja ennustettavamman budjetoinnin pelastustoimessa. Vakaus auttaa pelastustoimea kehittämään ja ylläpitämään toimintaa ilman hyvinvointialueiden taloudellisten vaihteluiden tuomaa epävarmuutta.

Pelastusalan ammattihenkilöstölle valtiollistaminen tarjoaisi monipuolisemmat työurat sisäisen turvallisuuden osaajina. Lisäksi alan palkkakehitys, henkilöstön tasapuolinen kohtelu ja edunvalvonta voitaisiin varmistaa nykyistä paremmin.

Resursseja, kuten henkilöstöä, kalustoa ja teknologiaa, käytettäisiin siellä missä niiden tarve on suurin – riippumatta alueellisista taloudellisista rajoitteista. Valtiollistaminen myös mahdollistaisi nykyistä suuremmat hankinnat ja investoinnit, joista syntyvät skaalaedut alentavat yksikkökustannuksia.

Selvityksessä ja päätöksentekoprosessissa on kuitenkin tärkeää arvioida valtiollistamisen haasteet ja laajemmat vaikutukset sekä huomioida kansallisen turvallisuuden kokonaisuuden lisäksi alueelliset erityispiirteet ja henkilöstö.

Lisätietoja:

Järjestön johtaja Kim Nikula, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL, puh. 040 716 1805

Liittohallituksen puheenjohtaja Ilkka Mustakangas, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL, puh. 0400 963 388

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL on Suomen suurin pelastushenkilöstön ammattiliitto. Liitto ajaa ja valvoo pelastus-, ensihoito- ja hätäkeskusammattilaisten etuja ja oikeuksia sekä edistää heidän hyvinvointiaan työelämässä.

Ajankohtaista

19.6.2024

Ay-liike on vastavoima työelämää heikentäville voimille

Lue
17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue